Mystiske Mølen

Magiske

MØLEN

SCROLL NED

Vil du oppleve en av Norges mest historiske og fascinerende naturområder, så skal du reise til det mektige naturområdet Mølen, så langt syd du kan komme i Vestfold fylke.

Alle foto: © Eirik Dahl - Visit Scandinavia/Vestfoldguide

Mølen er en bit av en diger grusavsetning som går rundt hele Skandinavia. Den ble dannet i kanten av innlandsisen i perioden 12.650 til 12.350 år før nåtid. I Sørøst-Norge kalles avsetningen for "Raet".

En av attraksjonene på Mølen er det enestående gravfeltet. Alle røysene, små og store, ligger der hemmelighetsfulle og mystiske, fordi det gjenstår mange gåter å løse for at vi skal kunne se det fulle bildet av hvorfor de ble bygget og hva de inneholder.

Den største av gravrøysene på Mølen

Et av verdens største naturmonumenter

fra siste istid

Mølen er navnet på en del av den fantastiske kyststrekningen mellom Helgeroa og Nevlunghavn. Her finnes spektakulære gravrøyser, spennende svaberglandskap, landets største rullesteinstrand og et fantastisk turområde med blant annet kyststien som slynger seg gjennom hele området. Grusryggen som dekker yttersiden av Mølen, er en del av det mektige Vestfoldraet. Det store raet gjennom Vestfold, kommer over fjorden fra Østfold, tar land ved Horten, brøyter seg mektig mot sør, streker opp i landskapet den form isbreene en gang hadde, måker seg vei gjennom Brunlanes og dukker i hav ved Mølen for deretter først å dukke opp igjen på øya Jomfruland utenfor Kragerø.

Er det din oppfatning at fortiden virkelig eksisterer?

GEORGE ORWELL

Norges mest spektakulære gravfelt

Omkring 1500 år f.Kr. oppsto skikken med å gravlegge enkeltindivider i store gravrøyser. Røysene ble plassert på toppene i landskapet, nær himmelen og med utsikt over havet eller vannveiene.Rullesteinsraet på Mølen ved Nevlunghavn var det perfekte sted for våre forfedre å bygge gravminner: God utsikt for de døde og rikelig med byggematerialer.

Gravrøysene ligger på flatene av enkelte strandvoller som ble dannet i perioder med ekstrem pålandsvind under landhevingen etter siste istid. På grunn av landhevingen kan de lavestliggende gravrøysene ikke være eldre enn et par tusen år. Men de eldste lengst oppe kan like gjerne stamme fra bronsealderen, 1800-500 f.Kr. Man vet lite om røysene, det er imidlertid ikke vanskelig å forstå at man i hedensk tid plasserte gravene akkurat her – stedet der raet forsvinner ned i Skagerrak er på en måte et naturlig sted for den siste jordiske reisen.

"Tiden er oss"

AUGUSTIN (354 - 430)

Det enorme gravfeltet inneholder 230 menneskeskapte steinrøyser. Den største har en diameter på 35 meter. De minste er to til tre meter i diameter og ligger som perlerader langs kystlinjen. De fleste er runde, noen er rektangulære og én er skipsformet.

Bare én av gravminnene på Mølen er datert på grunnlag av gravinnholdet, nemlig en 20 meter lang båtformet steinlegging øst for den største av gravrøysene, i ettertid blitt kalt "Mølenskipet". Professor i nordisk arkeologi, Sverre Marstrander (Universitetet i Oslo) , fant på begynnelsen av 70-tallet rundt 70 skipsnagler og store mengder jernflis etter oppløste nagler i den ovale, skipsformede steinrøysen "Mølenskipet" . Her fant han også trekull, som han daterte ved hjelp av såkalte C14-prøver. På grunnlag av denne analysen konkluderte han med at røysen stammet fra eldre jernalder.

Denne dateringen ble umiddelbart imøtegått av arkeologen Trond Løken, som blant annet pekte på at skipsformen først og fremst kjennetegner yngre jernalder og at jernklinking av båter ikke ble vanlig før på 400-tallet etter Kristus.

Mølen - et hav av stein. Mølen, landtungen vest for Nevlunghavn er et imponerende sku der den ligger som et hundrevis av kvadratmeter stort steingulv. Isbreen fra siste istid skjøv kolossale mengder grus og stein foran seg og la det igjen som en morenerygg gjennom hele Vestfold.

"For historien og landskapet, eller rettere sagt landskapet og

historien, hører uløselig sammen"

ERLING JOHANSEN

Ynglingeætten sin familiegravplass?

Kanskje var Mølen gravplassen til en gren av den mektige Ynglingeætten?

"Langs Norskekysten fra Båhuslen til Bodø, på tanger og nes, koller og holmer, øyer og odder ligger sammenkastede, byggede, runde steinrøyser, ofte mange i flokk. De fortsetter innover langs innsjøer og vassdrag i Götaland og over til kystene og skjærgården i Finnland og Estland. De danner en kjede på tusener, vi vet ikke hvor mange tusen bare i det nuværende Norge."

Slik starter arkeologen A.W. Brøgger sin artikkel i heftet Mølen i Brunlanes, utgitt av Norsk arkeologisk selskap i 1938.

"Hvad er de?" spør han og konstaterer at det dreier seg om gravminner fra bronsealderfolket i Norge, Sverige, Finland og Estland.

"Mennesker som mener de kan forklare alt, setter ting inn i system de selv har konstruert, passende til deres behov for demping av livsangst, dødsangst og hungeren etter å være evig eksisterende."

PER HANSSON

Av alle de tusener gravminner i Norge er Mølens den mest bemerkelsesverdige, ifølge Brøgger, først og fremst på grunn av den enestående beliggenheten. Slik beskriver han stedet:

"Denne mektige istidsgrunn, fylt av uendelige masser av grov, rundslitt sten, danner en strand ut mot havet, og det ender i en tange, det er likesom et lite kontinent som slutter, - her slutter Vestfold. Bredt og mektig vokser det ut av knausene vest for Nevlunghavn til en mektig strand hvor åpne havet står på. Og høieste randen krones av de store gamle røiser som majestetisk og fast tegner sig i profil mot luften."

"Hver sinnsstemning, ja, hvert øyeblikk

er av uendelig verdi, for det rommer i seg en hel evighet."

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (1749 - 1832)

Arkeolog Trond Løken var også en av de første som presenterte hypotesen om Mølen som gravplass for en gren av den mektige Ynglingeætten.

Kvadet Ynglingatal fra ca. 900 av skalden Tjodolv fra Kvine regner opp slektsledd av konger fra ynglingeætten i Uppsala, én etterkommer som forlot Uppsala og seks slektsledd av småkonger i Norge som stammet fra ham. Det er i strofene om kong Øystein Halvdansson, Løken mener å gjenkjenne Mølen:

En Øysteinn

fyr ási fór

til Byleists

bródur meyar

Ok nú liggr

und lagar beinum

rekks lodudr

á radar broddi

pars élkadr

hjá jofur gauzkum

Vodlu straumr

at vági kømr."

Diktet kan oversettes slik: "Men Øystein kom, slått av seilbommen, til Byleists brordatter (dvs. Hel) og nå ligger, heltenes innbyder, under steinhaugen på raets spiss, hvor Vadlas regnkalde strøm kommer til sjøen i nærheten av den gautske fyrste."

I bronsealderen var det vanlig å begrave de døde i monumentale gravrøyser på høyder i landskapet. De døde skulle bli sett – derfor var utsikten over sjøen og ferdselsveiene det som bestemte hvor og hvordan gravhaugene skulle legges. Gravrøysene ble reist over graven til de mektigste personene i området. Selve gravkisten, bygget av steinheller, lå vanligvis direkte på fjell midt i røysa.

Forstått på denne måte er øyeblikket ikke egentlig tidens, men evighetens atom. Det er evighetens første refleks i tiden, dens første forsøk på liksom å stanse tiden.

SØREN KIERKEGAARD

I bronsealderen var det vanlig å begrave de døde i monumentale gravrøyser på høyder i landskapet. De døde skulle bli sett – derfor var utsikten over sjøen og ferdselsveiene det som bestemte hvor og hvordan gravhaugene skulle legges. Gravrøysene ble reist over graven til de mektigste personene i området. Selve gravkisten, bygget av steinheller, lå vanligvis direkte på fjell midt i røysa.

Mystisk gåte

Hva er det våre forfedre har symbolisert på Mølen, eller har prøvd å signalisere ut til omverdenen og kanskje til universets guder? på Mølen? Ekspertene er ikke helt sikre på hvilke tradisjoner som knytter seg til Mølen og det er fortsatt en gåte og et mysterium hva gravrøysene inneholder, men arkeologene og ekspertene er ikke i tvil om at dette er gravrøyser for en herskapsslekt. Gravene har en strategisk plassering med vidt utsyn over landskapet, og de største fungerer som sjø- og landemerker. Man får ikke slike monumentale graver uten basis i rikdom og makt. De mindre røysene er kanskje symboler for krigere som falt i sjøslag eller forliste sammen med sine høvdinger.

Nesten alle røysene har en eller flere fordypninger, som blant annet kan skrive seg fra tidligere tiders piratbetonte gravrøverier og plyndring eller såkalt haugbrot. Haugbrot innebærer at man utførte en rituell fjerning av den døde, usikkert av hvilken grunn. Det kan også være at røysene er bygget med fordypning med vilje, men er de det, så har ingen så langt en naturlig forklaring på det.

Trolig stammer de yngste røysene fra vikingtiden, men røysene som ligger høyere opp på stranden, kan være eldre. Kanskje har området vært brukt som gravsted i to tusen år.

Hvor mange ting har ikke fått sitt verd

fordi de skjer i rette øyeblikk!

WILLIAM SHAKESPEARE

Mølen er Nordens første Geopark

I juni 2008 åpnet Nordens første UNESCO Europeiske Geopark på Mølen. I tillegg er det viktig å opplyse om at Mølen er to ganger fredet – i 1939 for de spektakulære gravminnene og i 1970 på grunn av det rike fuglelivet på halvøya og sjøområdene omkring. Navnet Mølen, nevnt i sagaen år 1207, kommer av det norrøne mol, som betyr steinbanke eller steinvoll.

Sommerfuglene teller ikke måneder, men

øyeblikk - og allikevel har de tid nok.

UKJENT

Bergarter på Mølen

Mølen og Raet ellers inneholder bergarter av mange ulike geologiske alder og opphav som breen fraktet hit fra mange steder Sør-Norge. Blant rulle steinene på Mølen kan du finne minst 100 ulike bergartstyper. Mange av dem kjenner vi igjen, og da vet vi hvor breen plukket dem opp. Noen karakteristiske typer er:

Kvartsitter fra Telemark

Gneiser fra Kongsberg og Meheia

Kalkstein fra Grenland

Sandstein fra Ringerike

Granitt fra Drammen

Rombeporfyr fra Vestfold

Larvikitt

Ikke overraskende er larvikitt og ulike syenitter, som vi finner i fjella i området rett nord for Mølen, vanligst blandt rullesteinene. Den mest eksotiske bergarten er flint - den kom kanskje fra Danmark innfrosset i et isfjell.

HAVETS KRAFT

Lyder og synsinntrykk

du aldri glemmer

Mølen er et mektig sted i all slags vær og alle årstider, kanskje er det til og med mest imponerende å være her på en dag med skikkelig ruskevær. Storm, sol og regn om hverandre gir en fantastisk lyssetting. Himmelen er stor over mølen, og havet er uendelig. Det er aldri stille på Mølen. Med Skagerrak rett utenfor er det alltid vind i lufta, alltid bølger som slår mot land.

På en dag dønninger slår kraftig inn kan du høre kraftig undersjøisk rumling. Den fascinerende lyden du hører, er rullesteiner som ruller utover i dypet etter at bølgen og strømmene drar seg ut fra bredden igjen. Imponerende at så kraftig lyd som kommer fra under havoverflaten kan høres så godt fra rullesteinstranda. Lyden og synsinntrykket fra Mølen vil du aldri glemme.

Farlige grunnbrott

Like utenfor rullesteinstranden er det brådypt ned til 200 meter. Litt lenger ut ligger «Finnebåene», en undervannsfjellformasjon som strekker seg i ca. åtte hundre meters lengde. Ryggen har tre grunnbrott der den søndre og nordre er merket med jernstake. Mange skip har forlist her gjennom flere århundre. Selv ved pent vær kan man se grunnbråttene som går parallelt med Mølen bryte. På vestsiden stuper grunnen rett ned på Langesundsbuktens dype platå. Her faller det ytterligere av mot dyprennen ca. 4,5 nautiske mil lengre ut der dybden går helt ned til 400 meter.

Ved storm og uvær virker grunnen nærmest som en buffer for Mølen, der store havdønninger splittes med uforutsigbar strøm. Generelt på kysten er det en naturlig stigende havbunn inn mot fastlandet. Ved «Finnebåene» ut for Mølen er det ikke slik. Her reiser det seg en enorm undervannsvegg som stiger rett opp fra havdypet. Sammen med istidens utvaskelser og havdønningenes enorme krefter har disse topografiske og geologiske forhold over årtusener dannet naturfenomenet Mølen på Vestfoldkysten.

Ta en tur til Mølen og opplev sjøsprøyt og naturens krefter i vakkert spill. Den beste terapi på litt stressende og intense dager.

Turer og friluftsliv

Å vandre i urtidslandskapet på Mølen er en opplevelse man bør unne seg enten det er med familien eller dagens trimtur med hunden. Kyststien passerer rett ovenfor rullesteinstranden. I enden av rullesteinstrandens østside slynger kyststien seg inn i lavasteinområdet Saltstein.

Her finnes sjeldne spor etter den såkalte Brunlanesvulkanen. Det som gjør området så spesielt er at Saltstein består av en rekke odder og kvasse klipper med vulkansk opphav og som er fulle av dype teksturer som tar oss flere millioner år tilbake i tid.

Fascinerende er det at den fredede og tropeaktige sumpskogen, Sørskogen strekker seg inn på kyststien som for bare noen få skritt siden befant seg på et karrig lavafjell. I Sørskogen er det yrende fugleliv og frodige klaser av kaprifolium, som slynger seg oppetter stammene nesten som lianer!

FUGLENES HOVEDFLYPLASS

Første og siste

møte med Norge

Mølen er et av Norges viktigste fugletrekkslokaliteter vår og høst. Mølen Orintologiske Stasjon ble opprettet i 1976 av amatørorintologer i Vestfold for å overvåke fugletrekket på en av de mest interessante og trafikkerte trekklokalitetene langs norskekysten. Orintologer overvåker fugletrekket og registrerer og ringmerker fugl. Mølen kan med all rett kalles fuglenes hovedflyplass. Ingen annen norsk stasjon har registrert så mange forskjellige fuglearter.

Mølen fuglefredningsområdeMØLEN fuglefredningsområde ble opperettet av naturvernloven ved kgl.res av 2. oktober 1981. Formålet med fredningen er å verne om et rikt og interessant fugleliv og bevare et viktig trekk- og overvintringsområde for vannfugl, spesielt av hensyn til dykkende arter (dykkender, lommer, alkefugl m. fl.).

I området gjelder blant annet følgende bestemmelser:

1. Fuglelivet, herunder reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Brettseiling, bølgesurfing, dragesurfing (kiting) og annen vannsport regnes som unødig forstyrrelse.

Båtrettigheter o. l. som var etablert på fredningstidspunktet, er tillatt videreført, dog slik at det tas hensyn til fuglelivet.

2. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

3. Hunder må ikke slippes ut i det fredede området.

MØLEN FUGLEFREDNINGSOMRÅDE

Slik reiser du til Mølen

Det er enkelt å finne fram til Mølen som ligger midt mellom Nevlunghavn og Helgeroa. Om du kommer reisende fra nord for Larvik, er det best å ta av fra E18 ved hovedavkjøringen til Larvik ved den nye motorveibroen. Og ankommer du noLangs hovedveien (Fv51) er det godt skiltet om hvor du skal ta av for å kjøre ned mot Mølen. Det er en stor parkeringsplass for besøkende til Mølen. Fra parkeringsplassen rusler du i 5 minutter før dette fantastiske landskapet åpner seg.

Kart som viser Mølens beliggenhet iVestfold fylke. Kilde: Statens kartverk.

Se Sandefjords praktvilla - du kan leie hele stedet

Rom for de store anledningene
Tekst: Randi Nørstebø/Vestfoldguide
Fotografer: Eirik Dahl/Vestfoldguide - Randi Nørstebø/Vestfoldguide

Hotelldirektør Morten Christensen vil la deg sanse det ærverdige i Anders Jahres hjem i Sandefjord. Lev litt som i Downton Abbey et døgn på det særegne hotellet.
– Midtåsen er stedet for de store anledningene, sier Morten Christensen og åpner de store hoveddørene inn til skipsrederens private hjem. Her er alt gjort i stand til et bryllup for 80 gjester. 

Den ferske hotelldirektøren går tvers igjennom den historiske bygningen og slår opp dørene ut til parkanlegget; badet i sol og med Sandefjord by og Sandefjordsfjorden som et himmelblått bakteppe.
Midtåsen ble bygget i 1934 og er tegnet av datidens ledende arkitekt; Arnstein Arneberg. Huset på 1200 kvadratmeter ligger på en høyde over Sandefjord sentrum omgitt av seksti mål med park.

Perfekt for bryllup
– Dette er perfekt for mottakelse til et bryllup, fortsetter Morten Christensen og viser hvordan gjestene kan geleides videre til Arneberg-salen for en bedre middag.


Morten Christensen har innlemmet Anders Jahres private praktvilla inn i sin eksklusive hotellkjede. Unike Hoteller består av fire andre hoteller i Vestfold og Telemark. 

På Midtåsen ønsker Christensen å tilby kundene mer enn bare en snartur innom den historiske boligen. Hotelldirektøren vil la gjestene virkelig oppleve stedet, om så bare for noen timer.

– Det er opplevelsespakker vi skal satse på framover. Vi ønsker å få fram historien og ærverdigheten til boligen. Og vi ønsker å få Midtåsen mer bebodd, forklarer Christensen.

– Det har vært et drop in-sted en stund. Vi ønsker å ta det vekk, men å åpne mer opp for stedet når du først kommer inn, forklarer Christensen.


Hotelldirektør Morten Christensen

Pakker ut klenodier
Og det er ikke mye som er gjemt vekk for gjestene som kommer til taket av Sandefjord fremover. Klenodier fra en svunnen tid står framme til alle som vil bo der:

– Alt var jo pakket ned. Men vi har pakket opp igjen alle de flotte gjenstandene og satt de ut i huset. Blant annet kinesisk porselen fra 1600-tallet. Vi tilrettelegger for de flotte selskapene igjen, forteller konserndirektøren og legger til at det gjør at han samtidig må si nei til en del.

– Det som skal arrangeres her må stå i stil til hva vi mener huset og plassen skal brukes til. Og det er som en perfekt ramme for store markeringer, forteller Christensen og nevner eksempelvis store konsern som kan ha behov et sted for representasjon.

Alltid tilgjengelig
Telefonen ringer. Det skal den gjøre mange ganger i løpet av intervjuet. Og hotelldirektøren lar ikke mobilen ringe lenge før han svarer. Morten Christensen er ikke redd for å gjøre seg tilgjengelig. Mobilnummeret står gravert i messing på døra til hotellet.

– Sånn er det. Jeg er jo ikke en vanlig ansatt, forklarer hotellgrūnderen.

– Jeg synes bare det er så artig å få utvikle dette hotellet her og ser så mye potensiale! Hemmeligheten er å jobbe med hjertet og gi det lille ekstra, forteller konserndirektør Morten Christensen.

Han snakker ustanselig mens han går rundt i huset. Åpner dører, stryker over møbler og spesialdesignet tapet. Peker på detaljer på tak, vegger og gulv mens han forteller på inn- og utpust. Viser de ulike værelsene. Rederparets soverom. Onassis-suiten. Kongesuiten. Alle med egne bad. Alle rom rikt dekorerte.

Kontraster
– Se på dette her! Vet du hva, dette er altså bygd i 1934! Utenfor dørene har du depresjonen i Europa. I USA har du Black Monday og så bygger Anders Jahre dette! Morten Christensen nærmest småløper innover i hotellet sitt. – I Sandefjord bodde det jo ikke så mange tusen mennesker på den tiden. Så dette bygget var veldig storslått. Jeg tar gjestene med meg rundt og viser de gjenstander som egentlig burde stått i monter på museum. Her er det så fantastisk

Nydelige detaljer og kunst i taket. Fra biblioteket i annen etasje.

"Vi serverer ikke bare mat og drikke. Jeg tar nesten alle gruppene med meg på en omvisning slik at de får et innblikk i stedet de er, forteller han og slår ut med armene: Her skal du få være en del av dette historiske!

Ikke for det; det skal ikke stå på maten heller! Hotellene har til sammen atten kokker som jobber sammen, slik at de kan holde kontinuitet og kvalitet oppe på alle hotellene i kjeden.


– Vi bruker mye energi på maten. For ikke å snakke om vinen."

- Morten Christensen

Lei deg inn
Se nedenfor
Hele bygget disponibelt og alt til rådighet
Det er nå mulig for den som ønsker å leie Midtåsen. – Du leier da hele bygget og har alt til rådighet. Du lever som Anders Jahre eller som i Downton Abbey, om du vil. Du kan kle deg opp til middag, og bli med ned i kjelleren og velge deg den vinen du vil ha.

Er dere for eksempel fire par, blir ikke prisen høyere enn en suite på et hvilket som helst annet hotell ville kostet. Men her får du historie i alle vegger, frister Christensen.

 – Dere velger hvor dere skal spise og hva dere skal spise så det vil være en veldig eksklusiv opplevelse, forteller Christensen som har mange ideer om hvordan han drømmer om å utvikle konsepthotellet:
– For eksempel hadde det vært moro å hente gjester på Torp i Rolls Royce. Vi kunne hatt en butler, kanskje. Og så hadde det vært moro å gjøre noe spesielt på nyttårsaften, forteller han mens han farer gjennom rommene.

Vinkjelleren
Kjeller
I kjelleren kan man fortsatt lukte sigar og gammel portvin. Hvelvet står også der det sto opprinnelig, men nå er det tomt for verdisaker. Nede i kjelleren er det to stemningsfulle rom. Her finner du vinkjelleren og bodega. Rommet bodega ble antagelig benyttet som forlystelsessted, og hvor feiring av kontrakter ble markert, gjerne sammen med kunder og samarbeidspartnere. Ved valg av vin til middag kan man være med ned i vikjellern og velge noen av de 1.500 flaskene som er der. Av og til arrangeres det også foredrag og vinsmaking i vinkjelleren.


Hus i godt hold
– Det er så mye sjel og historie og sus i veggene her. 
Det er så mye detaljer. Huset vokser og vokser jo mer
du kan om det. Det er en så spennende pakke, sier
Morten Christensen og understreker hvor glad han
er for å få lov til å ta del i dette og få være i disse omgivelsene.
– Husk at Midtåsen var et sentrum på 30- og 40-tallet. Når Aristoteles Onassis frekventerte her var han verdens rikeste mann. Alle Europas kongehus var innom her. Midtåsen var omspunnet med mystikk og ingen i Sandefjord som ikke jobbet i tjenerskapet kunne nærme seg dette på den tiden.

Rommene er i dag veldig intakte og i godt hold. Det var god kvalitet da det ble bygd og det har jo vært et privat hjem for kun to personer, pluss ansatte. Så det er veldig godt hold på huset. Bess Jahre bodde jo i huset helt fram til 2006, slik hun ønsket, forteller hotelldirektør Morten Christensen.

Boligen er 1200 kvadratmeter stor, men for Anders Jahre var det viktig at den også  skulle fungere som et hjem. Bortsett fra Arnebergsalen, som ble påbygget i  1950-årene, så er alle rommene derfor relativt små og intimt innredet.


Hotelldirektøren informerer
Anders Jahre var kjent for sin stilsikre smak og både den trefløyede bygningen med relieffer og hageanlegget med sine fontener og skulpturer forteller om en sikker og personlig smak. Dette er noe av det du får råde over om du har lyst til å leie Midtåsen for en dag eller to:


Middag for to, eller selskapsmiddag
SE MENY
Dette er Midtåsen

Første etasje i den enorme boligen inneholder blant annet: 80 kvm garderobe, vinkjeller og vinstue samt 300 kvm entre, hall, spisestue, salong, røykerom, bibliotek, kjøkken og anretning.

I annen etasje finner vi hall, gang, påkledningsværelse, soverom, gjesterom (med bad til alt), strykerom, pikeværelse, stue og dusjbad.

Gjestefløyen mot nord inneholder blant annet stue, gang, to gjesterom, suite med stue, soverom, forværelse og selvfølgelig flere bad og toaletter.

Sidefløyen mot øst rommer den berømte Arnebergsalen på 135 kvm.

 Adresse: Midtåsveien 2A, 3226 Sandefjord.
Tjue minutters gåtur fra Sandefjord stasjon.
 
60 mål parkanlegg, åpent for alle.
 
Skulpturparken er åpen
kl 1000-1900 1. april - 30. september.
kl 1000-1800 1. oktober - 31. mars


De fleste av rommene har de klassiske sminkebordene som var så vanlig på soverom i fordums tider.
...og glem ikke hagen, parken, og skulpturpaviljongen
Huset ligger på en høyde langs en terrassert akse mot Sandefjordsfjorden. På baksiden av huset finner vi trappeanlegget med skulpturer, gamle eiketrær og flotte planter. Hageanlegget omfatter hele 60 mål med parkanlegg og flott natur, og er tilgjengelig for allmennheten. Et unikt sted for sommerarrangementer. Hovedbygningen og parkanlegg er fredet.

I Juni 2009 åpnet Knut Steens paviljong og skulpturpark på Midtåsen. Her finner vi 16 av kunstnerens verker samlet. Tolv marmorskulpturer finnes inne i paviljongen, mens fire skulpturer i bronse er plassert rundt i landskapet.


Kilde: Dagbladet, Wikipedia, Aftenposten; Sandefjords Blad, Unike Hoteller


Anders Jahre
Anders Jahre 1891-1982
Anders Jahre var en norsk skips- og hvalfangstreder. Han var utdannet jurist og jobbet som overrettssakfører i Sandefjord i årene 1916–28.
Jahre begynte allerede i 1918 å interessere seg for hvalfangst og gikk i spissen for å opprette flytende hvalkokerier. Jahre var den første til å bygge store kokerier med rasjonalisert drift. I 1928 grunnla han rederiet Anders Jahre, og i årene 1929–30 stiftet han seks hvalfangstselskapet. Jahre var også foregangsmann når det gjaldt foredling av hval- og spermolje.
I 1930-årene startet han oljeraffineriet Sandar fabrikker og Jahres kjemiske fabrikker. Disse ble i 1963 sammensluttet til Jahres Fabrikker A/S (overtatt av Norsk Hydro 1988).
Jahre var i en årrekke styreformann for Aksjeselskapet Kosmos samt flere skipsaksjeselskaper. Han opprettet i 1953 Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme, og i 1966 Anders Jahres Humanitære Stiftelse. Anders Jahre ble utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1961 og ved Lunds universitet i 1963.

Etter Jahres død var det i lang tid strid om rederens utenlandsformue, som Jahre selv hele tiden hadde benektet eksistensen av. Det kom frem opplysninger som tydet på at tidligere medarbeidere av Jahre hadde deltatt i å skjule formuen. Den norske stat reiste i 1984 et skattekrav mot Jahre-boet. I 2002 vant staten delvis fram med noen av kravene, og deler av formuen ble tilbakeført fra Caymanøyene. Saken ble endelig avsluttet i 2012.

Kilde: Store norske leksikon, snl.no og Wikipedia.


FLK «Kosmos», Anders Jahres første hvalkokeri, overlevert i 1929, senket av tysk hjelpekrysser i 1940 Foto: Anders Beer Wilse (1865 - 1949)

Anders Jahre. Fotograf ukjent.


Les om Sandefjords hvalfangsteventyr i
Sør-Atlanteren
Sør-Georgia  -Velkommen til en av klodens mest spektakulære
og avsidesliggende områder
Klikk meg

Knappen nedenfor er annnonse
BOOK HØSTENS KOFERANSE NÅ