BOTANISK HAGE

Naturhistorisk museum (Oslo)

Botanisk hage er en av enhetene til Naturhistorisk museum på Tøyen.

Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo er en del av Universitetet i Oslo og huser universitetets naturhistoriske samlinger og botanisk hage. Det ble oppretta i 1999 ved konsolidering av Geologisk museumZoologisk museum og Botanisk hage. Den eldste delen av museet er Botanisk hage, som ble etablert i 1814.

Oslo-Botanisk-hage-1039243042.jpg

Naturhistorisk museum er Norges største samling av naturvitenskapelige objekter. 7,7 millioner objekter finnes her, noe som utgjør 65 % av landets totale naturhistoriske samlinger. En del av disse samlingene er tilgjengelige for publikum i Botanisk hage og museene der.Foto:  Stig Rune Pedersen  (2008).

Foto: Stig Rune Pedersen (2008).

.

Ved siden av forskningen som drives ved museene, er oppdatering og vedlikehold av disse samlingene en viktig del av NHMs oppgaver. Geologisk museum og Zoologisk museum har permanente og temporære utstillinger og er åpne for publikum, mens Botanisk museum kun inneholder kontorer, herbarier og arkiver. Botanisk hage dekker 150 dekar og har ca 35 000 planter, fordelt på omtrent 7500 arter. Her finner du også de to utstillingsveksthusene Palmehuset og Victoriahuset.

Her finner du Botanisk hage:

 

Fyll in hvordan du ønsker å reise til og fra Botanisk hage:

Kilder