Oslofjorden

Østfold kunstnersenter (ØKS)

Østfold kunstnersenter (ØKS) 

ØKS er en formidlingsinstitusjon for samtidskunst, og har hele Østfold fylke som sitt virkefelt. Senteret inngår i det nasjonale nettverket av kunstsentere, og arbeider for økt bruk av, kjennskap til og forståelse for samtidskunst av høy kvalitet, uten å ta kommersielle hensyn. I 2013 representerte ØKS 144 profesjonelle kunstnere med en voksende andel unge aktører. Senteret holder til i en flott gammel 1800-talls bygning sentralt plassert i Fredrikstad. Senteret disponerer hele bygningen som rommer tre gallerirom, to kunstneratelierer, kunstbutikk, Kafé Nyt og administrasjon.

Værne kloster

Værne kloster

Værne klosters nordre del er et herregårdspreget landskap med store, sammenhengende jorder, store bygnings- og hageanlegg og alléer. Området er preget av en lang historie og eiendommene Huseby og Værne kloster har både sentrale posisjoner i distriktet. Mange kulturminner i området er knyttet til disse to eiendommene. De synlige historiske sporene går tilbake til bronsealderen og i Telemarkslunden, i Carlberg eikelund og på Carlbergåsen finner vi blant annet bronsealderrøyser.

Visterflo

Visterflo

Visterflo er en innsjø som ligger i kommunene Sarpsborg og Fredrikstad i Østfold. Sammen med Ågårdselva og Mingevannet utgjør Visterflo et sideløp til Glomma, og er en del av Glommavassdraget. De to fluviale øyene Tunøya og Rolvsøy ligger på hver sin side av Visterflo. Navnet Visterflo brukes også om den korte elvestrekningen som fører vann ut av sjøen til samløpet med Glomma ved Greåker. Utløpet er noen ganger også kalt Rolvsøysund.


Ved Eid nordøst ved sjøen[3] munner det ut en tømmertunnel som kommer fra Vestvannet ved Isnes. Tunnelen var i bruk fram til 1985, så lenge det ble fløtet tømmer i Glomma[4]

Sjøen ligger praktisk talt på havnivå, og er derfor påvirket av tidevann.

Kilde: Wikipedia

Verdens største krukke

Verdens største krukke

Verdens største keramiske krukke finner du i Møllebyen i Moss! 

I glassbygget mellom gammel og ny arkitektur ved biblioteket og kinoen i Møllebyen, finner man verdens største keramiske krukke med dekor av kunstneren Frans Widerberg.

Om krukken

Krukken ble avduket under Mossefossens Dag 14. august 2001. Den er 5,14 meter høy, laget av 10 tonn leire og ble formet og brent av Tommerup Keramiske Værksted på Fyn i Danmark.


Krukken ble laget for lokal markering av millenniumskiftet.

Vardåsen i Rygge

Vardåsen i Rygge

12 m høyt utsiktstårn. Fantastisk utsikt. Bronsealderrøys sør for

tårnet. Variert terreng. Lettgått tur. 2 km. Bl.a. går man gjennom Vardåsen

 barskogreservat. Kjør til Rygge og følg rv. 119 mot Larkollen.

 Ved Rygge krk: ta rett fram mot Dilling. Ta mot Balke i neste kryss og sving inn på

 rv. 119 mot Larkollen. Etter vestre Pålsrød: P-plass på høyre side av veien. Infotavle og

 skilting til ”Blomsterveien”.

Trolsk skog i Onsøy

Trolsk skog i Onsøy

Mellom Dypeklo og Helleskilen ligger det noe vi har valgt å kalle trolsk skog. Stien går gjennom en tett, mørk og trolsk skog med et tjern før den går opp på fjellet. Det anbefales å gå turen i sol. Da er kontrasten til den mørke skogen ekstra spennende. For å kome hit kjør rv. 117 mot Gressvik og følg veien utover i Onsøy. I Møklegårdkrysset (etter Kiwi) hold til høyre. Straks etter krysset står et skilt til Dypeklo på venstre side av veien. Følg veien til sjøen og parker på venstre side av veien. Følg den anlagte veien/stien på venstre side av bukta. Følg så en merket sti til venstre.