Nordre Lindeberg Gård

Nordre Lindeberg gård

Nordre Lindeberg gård er en besøksgård som er åpen for alle etter avtale. Gården ligger nord i Groruddalen mellom Furuset og Lindeberg ved E6. Fra sommeren 2018 er det Bymiljøetaten som ivaretar driften.

Pedagogisk besøksgård

Gården tilbyr gårdsbesøk for skole- og barnehagegrupper fra Oslo. Gården har aktiv landbruksproduksjon med melk og kjøtt, og har et mangfoldig dyrehold. Gården ønsker å fremvise og formidle kunnskap om de mest vanlige husdyrene i norsk landbruk.

Fra høsten 2018 blir de pedagogiske oppleggene gratis for gruppene med tilhold i Oslo. Grupper fra Akershus vil fortsatt måtte betale som tidligere.

Gårdsbesøk med pedagogisk opplegg tar ca. to timer. Les mer om gruppebesøk med pedagogisk innhold her

48392733_2201569636541642_2487448322571239424_o.jpg

Bestille gårdsbesøk

Du kan bestille gårdsbesøk med pedagogisk opplegg på besok.nlg@bym.oslo.kommune.no

Åpen gård for alle

Enkeltpersoner og familier er velkommen til å droppe innom i fjøset i hele vår åpningstid. Dette tilbudet kaller vi åpen gård. Mandag til fredag mellom kl. 10:00 og kl. 13:30 bes disse om å ta spesielt hensyn til de gruppene som har et opplegg med våre ansatte.