Bastøy fyr ligger på øya Bastøy i Oslofjorden sørøst for Horten i Vestfold. Øya ligger i Horten kommune, men eies av staten. Fyret ble opprettet i 1840. Fyret bestod opprinnelig av et steinhus med et lavt tårn. Det ble erstattet av en lanterne i 1986. Fyret på Bastøy er ikke lenger betjent, men bygningen brukes fortsatt til blant annet kursvirksomhet.

Kilde: Wikipedia