FÆRDER

F Æ R D E R

Færder består av de to tidligere kommunene Nøtterøy og Tjøme.

Nøtterøy er en av Vestfolds to øykommuner. Kommunen er blant de minste arealmessig i Vestfold, men takket være at Nøtterøy har blitt skjenket en så skjønn natur, er den vakre skjærgården her blant de mest spennende og populære på Østlandet.

Nøtterøy er en av Vestfolds to øykommuner. Kommunen er blant de minste arealmessig i Vestfold, men takket være at Nøtterøy har blitt skjenket en så skjønn natur, er den vakre skjærgården her blant de mest spennende og populære på Østlandet.

 

Kystsonen er en vesentlig del av Nøtterøys landskap. Kommunen består utelukkende av øyer hvor folk fra gammelt av har vært vant til å ferdes i båt, og hvor fiske, rederivirksomhet og sjøfart har vært viktige næringsveier. Det kan spores i friluftsinteressene til sjøs, og sommerstid er nok skjærgården det mest populære utfartsmålet for feriegjester og fastboende. Alt på 1600-tallet brukte en Nøtterøy-bonde ankeret som bumerke. Ankeret var derfor et naturlig motiv til kommunevåpenet.

Det er omkring 175 øyer, holmer og skjær som danner Nøtterøy-skjærgården. Hovedøya Nøtterøy og Foynland har broforbindelse og størst bosetting, men også Veierland, Bjerkø, Søndre og Nordre Arø samt Hvalø har fast bosetting. Allerede i dag er Nøtterøy en av de tettest befolkede kommunene i fylket med 350 innbyggere per km².

 

Variasjonen i naturtyper og turmuligheter er stor. Alle kan derfor finne sitt favorittområde, enten det er på hovedøya eller i skjærgården. Nøtterøy ligger i et område med spesielt gode klimatiske forhold. Dette fører til stort biologisk mangfold, med en rekke varmekjære planter og dyr. Naturen er imidlertid sårbar for slitasje ved intensiv bruk. Med litt omtanke vil også fremtidige generasjoner kunne oppleve denne naturrikdommen.


På hovedøya er det fine turløyper i store skogsområder. Et par kyststistrekninger er det verdt å få med seg på hovedøya.
Kyststien fra Hella til Vrengen bru. Turen starter på friluftsområdet Hella og følger Vestfjorden sørover til Vrengen bru. Noen steder går stien i vannkanten, mens man andre steder kommer høyt opp med vide utsyn vestover. Strekningens lengde er ca. 9,5 km. Den største severdigheten er jernaldergravfeltet på Hella, som også er et flott område for bading og rekreasjon. Ved Ørastranda er det en gapahuk for rasting. Turen er svært variert og gir et fint innblikk i Nøtterøynaturen.


Kyststien fra Stranda til Årøysund. Turen starter ved badeplassen Stranda og går nordover langs det idylliske Årøsundet. Strekningens lengde er ca. 4 km. Den største severdigheten er bygnings- og strandmiljøet i Årøsund, med hus og brygger fra seilskutetiden.


Skjærgården i øst har nasjonal verdi som et vakkert og egenartet natur- og kulturlandskap. Den ble derfor vernet etter naturvernloven som Ormø-Færder landskapsvernområde. Vernet begrenser aktiviteter som kan forandre landskapet vesentlig, men vanlig friluftsliv er tillatt som før.
Ormø-Færder landskapsvernområde er en del av Færder Nasjonalpark

Idylliske

MIDDELBORG

 

Hva er Middelborg?

Det flotte og spesielle navnet Middelborg, setter ofte fantasien i sving når dette navnet leses av en som ikke er så lokalkjent på Nøtterøy. Middelborg er et sted like sør for Årøysund og nord for Stranda på Nøtterøy. Stedet hører til grunnkretsen Årøysund og delområdet Torød. Middelborg ligger midtveis mellom Nordre- og Søndre Årøy og karakteriseres av en rekke eneboliger som ligger langs sjøen, med tilhørende brygger. En blindvei sørover langs sjøen, Middelborgveien, skiller bryggene og boligeiendommene på stedet.

 

Middelborg, sommeren 1966. Foto: Widerø

Middelborg kan sies å være en del av det større tettstedet Årøysund, men formelt finnes det et klart navneskille mellom Årøysund og Middelborg. Denne grensen kan sies å gå ved Tollstasjonen i Årøysund. Sør for denne ligger Middelborg.

Kilde: Wikipedia

 

 

Øygruppen Bolærne i Ytre Oslofjord utenfor Nøtterøy består av Vestre Bolærne, Mellom Bolærne og Østre Bolærne, i tillegg til noen mindre øyer, holmer og skjær. Bosetningen på Bolærne går tilbake til 1600-tallet. Mesteparten av Bolærne er i dag en del av Færder nasjonalpark.

 

Se rutetider for båttransport til Bolærne >>>>>

 

 

 

 

Oslofjordens tidligere fort

Bolærne fort var det siste operative fortet i Oslofjorden inntil Nøtterøy kommune overtok i 2004. Under de årene Forsvaret var operative på øyene var alle øyene militært område, og det var selv­følgelig adgang forbudt til de tre øyene, som alle hadde ulike funksjoner. Selve hovedanlegget og mannskapsforlegning lå på Østre Bolærne. Mellom Bolærne ble brukt som øvelsesområde og Vestre Bolærne fungerte som et nasjonalt utstyrsanlegg. Stor var gleden hos alle som har et nært forhold til skjærgården i Vestfold, da det ble åpnet for fri ferdsel på alle øyene.

Ro, ro til Bolærne. Her fra det idylliske kystsmåbruket Rønningen på øya Mellom Bolærne. Foto: Oslofjordens Friluftsråd

 

Østre Bolærne

Alle Bolærne-øyene er nå regulert som friområde. Siden Forsvaret la ned driften her har det skjedd mange positive forandringer på de vakre øyene, og spesielt på Østre Bolærne. Med fantastisk utsikt over Ytre Oslofjord er denne unike perlen  også godt tilrettelagt med servicebygg, badestrender og grillplasser, flotte turstier og veier, kanoner og bunkerser, rik flora, restaurant og kiosk, overnattingsmuligheter, idrettshall, fotballslette, gjestehavn, teltplass og kystledhytte som drives av Oslofjorden Friluftsråd. Denne kystledhytta tilbyr opphold i selveste Kommandantboligen fra 1917, som opprinnelig huset kommandanten på fortet. Kjøkkenet er utstyrt med kjøleskap, komfyr og annet nødvendig utstyr. Boligen kan leies under ett eller du kan leie sengeplasser enkeltvis der kjøkken og oppholdsrom disponeres av alle leietakere.

 

Østre Bolærne er den ytterst beliggende øya. Her fra har du fantastisk utsikt til Ytre Oslofjord. Legg merke til Fulehuk fyr, bak i bildet til venstre.

 

Mannskapsforlegningen til Forsvaret er blitt et enkelt hotell med 250 køyer. Det er restaurant og kafeteria her. Området har fotball­bane, volleyballbane, klatrevegg og ellers andre ting du kan tenke deg for rekreasjon. Det er også et galleri her hvor ulike kunstnere i løpet av sommerhalvåret har utstillinger.

 

 

Rønningen er et restaurert kyst-småbruk beliggende på Mellom-Bolærene. Hytta ligger litt tilbaketrukket fra sjøen, lunt og godt, og med fantastisk utsikt. Sengeplass: 8 personer.

Mellom Bolærnes dystre historie

Dette er den største av øyene, og midt på 1800-tallet var det 33 fastboende her. Frem til 1916 lå øyene under Jarlsberg hovedgård i Tønsberg. Da ble Bolærne kjøpt av Forsvaret i forbindelse med utbyg­ging av festningsanlegg i Ytre Oslofjord. Slik som øya fremstår i dag er det lite som minner oss om hvilken tragisk historie som gjemmer seg bak dagens idylliske fasade. Historien om hvordan sovjetiske krigsfanger ble behandlet under krigen er ganske ukjent for mange, men det er også viktig å få frem den stygge fortiden til øya. Tyskerne etablerte en arbeidsleir her høsten 1943 for å ruste opp fortet på naboøya Østre Bolærne. Da festningen var ferdig ble arbeidsfangene flyttet, og i stedet ble alvorlig syke fanger nå fraktet ut til denne øya i havgapet for å dø. I dag finner vi en gravplass til minne om der hvor 28 fanger lå før de ble flyttet i 1953.

 

Vestre Bolærne

I Jensesund på Vestre Bolærne har det vært bosetning siden 1700-tallet. Her finner du med egen båt en gjestehavn og hovedkaia,  Jenseund kafé, gjestehavn, utleiehytter og Minemagasinet med kystkultur. Vestre Bolærne har flott kyststi, bronsealdergravrøys, vikingleir, fine badestrender, rebusløype og stor gratis teltplass på Kalvenga. 

Øyhoppingstur til Veierland

Et must av en øyhoppingsdestinasjon er den spennende og bilfrie øya Veierland, hvor gravfunn fra eldre jernalder vitner om tidlig bosetting. Fergen «MF Jutøya» frakter daglig passasjerer og gods mellom Veierland og Tenvik på Nøtterøy og Engø i Sandefjord. Fergeturen fra fastlandet tar bare noen få minutter

 

Se rutetider for båttransport til Veierland >>>>>>>

 

 

 

Fergetur til Veierland

Selv om du ikke har tid til å gå i land kan en tur med denne koselige fergen være en flott tur i seg selv, også for barna. Fra soldekket får du sett den flotte skjær­gården til Nøtterøys vestside og det frodige landskapet til Stokke og Sandefjords østside. Veierland kan blant annet friste med en 17 km lang strandlinje, inkludert flere fine barnevennlige badeplasser hvor man kan ta seg et velfortjent forfriskende bad.  Denne øya er utmerket for friluftsliv, rusle- og sykkelturer i naturskjønne omgivelser.

Rush-trafikk på Veierland

Sykkeløy

Ja, Veierland er som sagt den perfekte øya å se fra sykkelsetet, så her kan vi trygt anbefale å ta med sykkel hvis du har mulighet til det. Øya har et stort nettverk av brede grusveier og smale skogs­stier. Og et stort pluss er at det er få bratte bakker på øya, og dermed er alle generasjoner og trente/utrente sikret en fin sykkeltur. Kaféen og uteserveringen Dagros holder åpent i sommersesongen, og her kan du få det meste av mat, snacks og drikke.

 

God lesning i sommervarmen.En gammel avisboks fungerer nå som sentral for tegnerier, et imponerende flott og sjenerøst tiltak

 

 

I den nordlige delen av øya finner du en 6-hulls golfbane. Det er både overraskende og artig å finne en flott golfbane midt i skjærgårdparadiset. Banen er ypperlig som trening til grønt kort. Alle er velkomne med følge av person som har gyldig grønt kort (se Veierland Golfklubb på nettsidene deres for ytterligere informasjon). På nordsiden av øya ligger også Veierland kirke, som ble pusset opp i 2009 etter initiativ fra hytteeier Jørn Andersen. Opptatt av øyas ve og vel tok han saken i egne hender da kirken så sliten og forfallen ut. Ved økonomisk hjelp fra egen lomme og andre hytteeiere, samt fastboende og Veierland Hytteeierforening, ble kirken pusset opp og malt. I dag står den pen og elegant til for besøkende og forbipasserende.

Vi håper at denne artikkelen om øyhopping har inspriert deg til å prøve noe nytt i sommer. Vi utfordrer deg til å oppleve livet i Vestfold-skjærgården med rutebåt mellom øyene! For mer informasjon om destinasjonene vi har tatt for oss her, kan du besøke vestfoldguide.no for ytterligere informasjon og bilder. God tur!

 

Velkommen til en bildereise i skjærgårdsriket

TJØme

 

BESØK OGSÅ NASJONALPARKEN

Tjømes skjærgårdsparadis

Havet glitrer i tre himmelretninger og nesten alle veier leder til havet. På Tjøme er du alltid ute i naturen, og på Tjøme er den beste årstiden akkurat nå. 

Ute ved havet, syd for Tønsberg og øya Nøtterøy, finner du sommerøya og ferieparadiset Tjøme. Der skinner sola, bølgene skvulper og folk nyter livet. Som ett av Norges steder med flest soltimer, kombinert med fantastiske sandstrender og badeplasser med solvarme svaberg, har gjort Tjømes øyrike til et attraktivt besøksmål og et eldorado for kunstnere, naturinteresserte og båtfolk. Tjøme, Vestfolds nest største øy, byr på varierende natur, sydende sommerliv, et hotell fra øverste hylle, musikk og show, avkobling og et herlig båtliv.

Overnatting?  Flotte hytter og hus for utleie på Tjøme - sjekk ut vår oversikt over alle AIRBNB i Vestfold

 

GAMLE DAGER

 

Øyriket Tjøme
Foruten hovedøyene Tjøme, Brøtsø og Hvasser, består kommunen av ca. 500 mindre øyer, holmer og skjær. Disse tre nevnte hovedøyene har fast bosetning og broforbindelse. Enkelte av de andre øyene har vært bebodd tidligere, som f.eks. Sandø (eller Sandøy), feriekoloniøya Hudøy (Hudø eller Hui) og Ildverket.

Lengst ut mot Oslofjorden ligger Leistein og viser seilingsleden inn mot Vrengensundet. Lengst sør ligger Tristein-øyene med Færder fyr. Det regnes som Oslofjordens sørlige endepunkt.


At Tjøme er gammel havbunn, viser tydelig leiravsetningene i daler og senkninger. Da den siste istid begynte tilbaketrekningen for ca. 200 000 år siden, lå Tjøme under havet. For 4000 år siden begynte konturene av dagens Tjøme å vise seg.

 

 

 

Sommernatt i

RØSSESUNDET

 

 

 

 

Naturlig nok på grunn av øyas vakre natur og skjærgård er Tjøme i dag først og fremst et ferieparadis. Ingen steder i landet finner du større tetthet av fritidsboliger enn på Tjøme. Det er 2800 fritidseiendommer i kommunen. I julimåned stiger folketallet på øyene fra rundt 4 500 til om lag 50 000.

Største andelen av feriegjestene er hyttefolket. De siste årene har stadig flere hotellgjester, campinggjester og dagsbesøkende funnet veien ut til sommerparadiset. I tillegg kommer båtfolket som besøker gjestehavnene og skjærgården. Tjøme sentrum, eller Kirkely som det opprinnelig het, er kommunesenter. Det er ca. 800 arbeidsplasser på Tjøme.

 

 

 

Kontrastrik

NATUR

 

 

 

 

Unike naturområder
Grønnkledde skogsstier leder frem til blankskurte svaberg nesten uansett hvor man går. Tjøme har flotte turområder som passer for hele familien. Ofte er det overraskende hvor mange flotte skogsløyper du finner her ute på øya i havgapet. På Rød, umiddelbart syd for Rådhuset, finnes en mindre golfbane, og vest for denne, ute ved kysten, ligger Øvre Rød landskapsvernområde, som Tjømedikteren Alf Larsen tidligere eide, og Dirhue Naturreservat.

 

Området mellom Mostranda og Moutmarka byr på en usedvanlig vakker natur med sjeldne planter og vegetasjon.

Skjærgården rundt Tjøme, Brøtsø og Hvasser kan by på en rekke øyer og holmer med frodig vegetasjon, blankskurte svaberg, finkornete strender og mange lune ankringsplasser. På sydspissen av Tjøme er det kort vei å spasere til øyas mest kjente steder, Verdens Ende og Moutmarka.

 

 

 

 

 

 

 

Tjømes Landemerke - Vipperfyret på

VERDENS ENDE

FÆRDER NASJONALPARK

 

Verdens Ende

På Verdens Ende er det fort gjort å la blikket vandre ut over horisonten, mot havet og himmelen som møtes i uendeligheten. Ser du østover kan du på en god dag skimte naboene i Østfold, eller kanskje til og med Sverige. Ta med lunsjkurv og nyt den på en av de ytterste øyene du kan spasere til her ute.

Blankpolerte svaberg finslipt av istiden og saltvann gjennom årtusener fremstår som spesialdesignet for å sitte og ligge på. I disse omgivelsene er det hundrevis av plasser hvor man kan trekke seg tilbake for en god samtale med familie og venner, ligge og sole seg, lese en god bok eller lytte til medbragt musikk, eller forresten, når du først er her ute, så er det ganske greit å la musikk ligge igjen hjemme, her får du nemlig naturlig musikk i form av suset fra havet og gode lyder kysten fugler. 

Området Verdens Ende het opprinnelig Helgerødtangen. Navnet Verdens Ende oppsto blant tilreisende på begynnelsen av 1900 tallet. Før dette var området mest kjent som fiskehavn og som utkikkspost for loser på jakt etter oppdrag.

Naturen domineres av svaberg som er formet av isbreer for mer enn 10.000 år siden. Strandnelliken er en av de få planteartene som klorer seg fast i bergsprekkene ytterst mot sjøen.

I de nord – sørgående fjellglovene finner busker og trær ly for vinden. Fuglelivet domineres av fiskemåke, gråmåke, svartbak, ærfugl og tjeld. I glovene vest for restauranten har nattergalen tilholdssted. Er du heldig ser du selen ligge på de ytterste skjærene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det nye Verdens Ende

Restauranten, vippefyret og det gamle akvariet ble bygget i 1932-35. Akvariet ble nedlagt i 1974. Havna med moloen ble anlagt i 1946 til bruk som fiskerihavn og nødhavn. I dag brukes havna også som gjestehavn for fritidsbåter, tilrettelagt med servicebygg, vann og strøm til båtene. Ny fiskerkai med sjøboder for fiskerne ble anlagt i 2002.

 

Typisk Verdens Ende - høy himmel, vid horisont.

I forbindelse med at Færder nasjonalpark ble opprettet i 2013, og at Færder nasjonalparksenter åpnet i 2015 har det vært betydelige fornyelser av eksisterende bygg og installasjoner samt at det ble bygget et helt nytt utendørsamfi for forestillinger og konserter, ja, er det mulig sommerstid å få bedre omgivelser til et kulturarrangement?   

 

 

 

 

 

 

Færder

NASJONALPARKSENTER

FACEBOOK

Verdens Ende i ny skikkelse

Historien, havet og artene er det som gjør Færder nasjonalpark unik. I tillegg er den godt egnet for ferdsel, både på havet og på land. Flere besøkende er et av satsingsområdene i parken, og fornyelsen av Verdens Ende skal nok lokke til seg enda flere gjester.  

 

Verdens Ende er først og fremst et sted for rekreasjon og friluftsliv.

 

Verdens Ende har en meget fin gjestehavn.

Færder nasjonalpark ble åpnet den 31. august 2013, som den første nasjonalparken i Vestfold. Knappe to år senere, den 27. juni 2015, åpnet Færder nasjonalparksenter. Her finnes spor fra fiskerivirksomhet, jordbruk, skipsfart og krig. I tillegg er det i dag omlag 100 000 mennesker tett på nasjonalparken, noe som gjør at den har fått status som den mest urbane nasjonalparken i Norge. Urban og urban fru Blom, det fine med Verdens Ende og ellers i nasjonalparken, er at du ikke på noe som helst tidspunkt får følelsen av å være i nærheten av tett befolkede områder, her er det heldigvis fortsatt naturen og dyrelivet som har førsterett.

 

Verdens Ende sett fra syd. Foto: Arne Kjeldstadli

Færder nasjonalparksenter og Verdens Ende inneholder i dag et informasjonssenter, kontorlandskap og en kiosk som er bygget direkte inn i berget. En restaurant med fantastisk panoramautsikt ligger på toppen ovenfor det kjente landemerket vippefyret, og som tidligere nevnt, et amfi for utendørsforestillinger. Det er også installert nye toaletter og dusj for besøkende.  
Her på Verdens Ende skal du kunne gå tur, komme med båt, unne deg en god matbit i flotte omgivelser, eller handle enkle dagligvarer – om det er et ønske. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele 325 kvm2 av nasjonalparken ligger under vann. Dette er både spesielt og spennende. Hva har egentlig dette å si for menneskene rundt i området? Og hvordan påvirkes havet av alle endringene? 
– Havet er fortsatt et ganske nytt område som vi ønsker å sette mer fokus på. Etter hvert er ønsket å kunne se dette i et større perspektiv. Vi ønsker å videreformidle historien om hvordan de forrige generasjonene levde i disse områdene av Færder nasjonalpark, og hvordan de brukte havet til å skaffe seg mat. I tillegg ønsker vi å sette fokus på helheten. Hvordan mennesket påvirker havet, og hvordan vi igjen blir påvirket av det, forteller Bjørn Strandli, nasjonalparkforvalter i Færder nasjonalpark.

Et mål er å kunne drive historieformidling ute på Verdens Ende, med ny teknologi og fagfolk. – Det ideelle er å få et samarbeid med skolene, slik at skoleklasser kan få brukt dette på en morsom og lærerik metode, forteller han. 

Her skal de unge få oppleve det flotte naturlandskapet, være tett på gammel historie og nære havet – i flotte omgivelser. For det er ikke bare turistene som er en viktig målgruppe, barn og unge er like viktig. 
Hovedpoenget med å lage slike ferdselsområder i nasjonalparken er å kunne ha spesielle områder som tåler mye gjennomgang, og å lokke til seg flere besøkende, både fra inn- og utland. 

- Tanken er selvsagt å satse mer på reiseliv i fremtiden. Vi mener at Verdens Ende er et av stedene som absolutt er verdt å oppleve når man kommer på besøk til Vestfold. Samtidig er dette en plass som tåler masse mennesker, uten at det blir ødeleggelser, sier Bjørn Strandli, nasjonalparkforvalter i Vestfolds eneste nasjonalpark.

LES ALT OM NASJONALPARKEN HER

 

 

 

Naturreservatet

MOUTMARKA

 

 

 

Moutmarka

Langs skjærgården på vestsiden finnes et naturområde som heter Moutmarka. Dette er et flott friluftsområde hvor man kan spasere helt nede i vannkanten. Moutmarka har en samling av svære koller av svaberg som bare få andre steder på Vestfoldkysten kan vise maken til. Det er fristende å bare se på utsikten, men titter du ned i fjæra kan det være at du finner noen små oransje sneglehus som mange generasjoner av barn har laget smykker av eller samlet opp i et norgesglass. Husk at når du har ferie er det også tid til å stoppe opp og nyte sommeren.

 

 

Moutmarka var tidligere fellesbeite for mange av gårdene i området. Det meste av dyreholdet, og dermed beitingen, opphørte i 50- 60- årene. Det medførte at det åpne beitelandet nå er grodd igjen med slåpetorn, einer, nypekratt og busker. Store deler av Moutmarka er derfor vanskelig tilgjengelig, men tre forskjellige merkede stisystemer tar deg inn i og gjennom området.

 

Kyststien på Tjøme snor seg gjennom det vakkre landskapet i Moutmarka.

 

 

 

 

RØSSESUNDET

 

 

 

 

Båttur i Røssesundet

Røssesund er sundet mellom Hvasser og Brøtsø i øst og øya Tjøme i vest. Røssesundet strekker seg fra Engø i nord til Verdens Ende i sør, og inneholder en rekke små øyer.

 

Sett sydover

 

Sett nordover.

I båt er Røssesund en morsom, trang og krokete, og selvsagt smul, skjermet som den er av alle øyene utenfor. Det er ekstrem båttrafikk her på godværsdager, vis derfor godt sjøvett og akt hensynsfullt for annen trafikk i sundet, så vil denne vakre, smale leden oppleves sikker og overkommelig for alle i båt. Flere hyttesalg i området har satt nasjonale prisrekorder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Map data ©2017 Google

Terms of Use

Report a map error

 

 

50 m 

 

 

 

HVASSER

 

 

 

 

Hvasser

Hvasser er den nest største øya i Tjøme kommune. Landeveien til Hvasser går over Vrengen bro fra Nøtterøy til Tjøme, videre til Ormelet og over Røssesundbroa til Brøtsø. Herfra fører en liten bro over til Hvasser.  Hvasser har en unik kontakt med skjærgården og havet.

 

 

 

Det er få steder som har en så markant maritim atmosfære som i Sandøsund, som vi kan kalle for Hvassers sentrum. Krukehavn, eller Sandøsund som de fleste kaller stedet nå, er en gammel fiskehavn med fiskemottak og fiskebutikk som frister med skalldyr og sesongens fisk. Det er en av de mest brukte havner på disse kanter. Her er også Redningsselskapets kystpatrulje stasjonert, klar til eskortetjeneste over Oslofjorden til Hvaler. Sandøsund har dessuten småbåthavn og fortøyninger for gjestebåter.

 

"Hardt le", malt av Christian Krogh.

 

Det var i 1882 at vår store maler Christian Krogh skapte sitt kjente bilde "Hardt le". Maleriet henger i Nasjonalgalleriet. Et artig poeng ved dette bildet er at Krogh benyttet los Julius Pedersen Grepan fra Hvasser som modell. Øya Hvasser i Tjøme kommune var den gang - og er fremdeles - den viktigste losstasjonen i Vestfold. Allerede i Magnus Lagabøters landslov av 1276 ble bestemmelsene om losing nedfelt, og i 1561 ble losplikt for skuter innført.

 

Den populære gjestehavnen i Sandøsund

Sandøsund har gjennom tidene vært åssted for store og små historiske hendelser. Her har vikingene seilt, her lå Tordenskiolds orlogsfartøyer i 1718 i ly for stormen, her har norske kanonbåter vært stasjonert under Napoleonskrigen i 1807. Her har det foregått en intens spritsmugling under forbudstiden. I årene 1858-70 var det sjøpostekspedisjon med eget stempel ved Sandøsund postkontor av post mellom Norge og Storbritannia. Men også passasjertrafikken til Danmark, Tyskland og England hadde hovedsete i Sandøsund. Er du først på besøk i Sandøsund anbefaler vi et besøk på Kystmuseet som ligger her og tar for seg Tjømes maritime historie med blant annet losvirksomheten på stedet.

 

 

“TIPS TIL OVERNATTING: For en svært rimelig penge kan du leie en kystledhytte på Hvasser. Den lille hytta “Startbua”, ytterst på moloen i Sandøsund er kystledens minste hytte, med plass kun til to. Men selv om den er liten er det kanskje den mest sjarmerende der den ligger i på losbrygga, nært til Tjømes skjærgård. Hytta har egen takterrasse med grill og fantastisk utsikt!

— Oslofjordens Friluftsråd

Begge foto av Startbua ovenfor: Oslofjordens Friluftsråd.

På selve brygga ligger en dagligvare og den koselige kystrestauranten «Den Blå Brygge». På andre siden av havna finner du stedets ”trattoria”, Solsiden, hvor Giuseppe Sapienza frister med utsøkte italienske retter enten det er til middag eller lunsj. Feriefolkets mest populære take away er det også Giuseppe som står bak. Mange besøker også restaurantens is- og kaffebar. Her er også uterestaurant hvor du nyter utsikten til det myldrende livet i havna. Hvasser Gjestehus er siste tilskudd på restaurantstammen i Sandøsund og åpnet sine dører i 2011. Også denne restauranten er beliggende i havnen og har nydelig utsikt over havn og hav.

 

Tjøme sett fra syd, med øyeme Sandø og Hvasser nærmest. Foto: Arne Kjeldstadli

 

I havnen finner man også Galleri Gudem som hadde åpning i 2001, et visning-/salgssted av samtidskunst;billedkunst og kunsthåndverk.I "stripa" opp fra havnen ligger flere spesialforretninger som interiørforretning, båtutstyr og klær, keramikkverksted, antikvitetsforretning og ærverdige Hvasser Motell. Litt utenfor Sandøsund kan du oppsøke det mye besøkte Kilen Galleri for inspirasjon av kunst og kunsthåndverk av høy standard.

 

Badestranden Lilleskagen på Hvasser.

 

Men Hvasser er mye mer enn Krukehavn og base for kystpatrulje og lostjeneste. De som bor der eller har sommersted der vil vel si at Hvasser er et sommerparadis. Hvasser byr på svaberg og gode badestrender, skogsterreng, åser og fjell, lune viker, holmer og skjær. Nord på øya ligger skjønne Lilleskagen. Her er en inntagende idyll og en natur som byr på en sjelden fin blomsterprakt. Navnet Lilleskagen må være av nyere dato, og henspiller åpenbart på et flatt landskap med sandbanker som kan minne om Skagen nord på Jylland i Danmark. Dette om lag 350 dekar store friområdet grenser i nord og vest til hyttebebyggelse.

Området veksler mellom koller og sletter, og mellom skog og svaberg. Isskurte svaberg, såkalte hvalskrottfjell, er av bergarten monzonitt. Det er flere jettegryter i sjøkanten, blant annet en nedenfor den lille fyrlykten. I området ligger to gode sandstrender, ofte med yrende liv på solskinnsdager, og det brukes også som turområde. Det er en parkeringsplass nær Hvasser kapell. Stier fører herfra til Lilleskagen. Sør for Krukehavn ligger Mellombakken med Fynstranda - enda et navn som må henspeile på likhet med dansk natur. Dette ca. 40 dekar store området er et fint rekreasjonssted.

 

 

Hvassers unike flora og lanskapsvernområde

FAGERBAKKE

 

 

 

 

Rik og unik flora

Fortsetter du turen sydover for Krukehavn vil du bevege deg gjennom det store og frodige naturreservatet Storemyr-Fagerbakken Landskapsvernområde. Her er det et stort mangfold av edelløvtrær. Halvtørre områder domineres av hassel og furu med innslag av noe osp i sør. Ett og annet kirsebærtre finnes også. De fuktige og frodige sumpområdene her domineres av svartor. Her finnes også noe ask og alm.

 

Møt våren på Hvasser - fantastisk natur - irrgrønt - kirsbærtrær - vid horisont - høy himmel!

 

I naturreservatet her er det om våren og forsommeren et fargerikt blomsterskue med hvitveis, blåveis, gullstjerne, kantkonvall, vårmarihånd og vårkål. På tørrengene, særlig på Fagerbakke, blomstrer den spesielle og giftige kubjella. Kubjella vokser her til lands på bare få steder langs Oslofjorden. Det nordligste funnet av Kubjelle er på Hovedøya ved Oslo.

 

PRICELESS! En tur langs Jørestrandveien og skjærgården på søndre del av Tjøme-øya Hvasser nå i mai måned, er kanskje den vakreste skjærgårdsturen du kan tenke deg. Blir det tilstrekkelig med mange varme soldager, så skal det selv i mai være helt greit med en frisk dukkert også.

 

Fuglelivet er spesielt rikt i landskapsvernområdet. Her er det mange hekkeplasser for rødstrupe, svarttrost, måltrost, rødvingetrost, bokfink, munk, hagesanger, løvsanger, kjøttmeis, blåmeis, spettmeis, flaggspett, rugde m. fl. Den kraftige sangen til nattergalen høres også her, og i mai galer gjøken. Skogen har en rik insektsfauna og rådyr, rev, og grevling påtreffes til tider. I noen dammer i og omkring verneområdet finnes den lille salamanderen og den uvanlige spissnutefrosken; mens den vanlige frosken synes fraværende på Hvasser. Flere rødlistede øyenstikkerarter er sett på Hvasser. Husk at også huggormen er fredet!

 

Den giftige planten, Kubjelle (Pulsatilla pratensis) finnes kun få steder i Skandinavia, og i Norge bare på enkelte steder ved Oslofjorden, blant annet Hvasser på Tjøme.

 

Etter turen gjennom den frodige skogen åpner til slutt landskapet seg hvor det ligger deilige gressenger og svaberg for dine føtter. I tillegg er det en fantastisk utsikt til Færder fyr herfra.

KART: Landskapsvernområdet; Storemyr - Fagerbakken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Map data ©2017 Google

Terms of Use

Report a map error

 

 

100 m 

 

 

 

 

SANDØ

 

 

 

 

Sandøsund skiller Sandø fra Hvasser i vest. Sandø er helt spesiell. Her er det på nordsiden en virkelig stor og flott sandstrand, Furusand, som er meget kjent og benyttet, men ingen egnet havn. Det er så grunt her at man bør ligge ganske langt ute.

 

Sydligst på Sandø er Færder fyr nærmeste nabo.

Sydover på Sandø blir terrenget mer variert, og der er det også en god del hytter, ca. 50, men stort sett alle hytter på Sandø ligger langs Sandøsundet i vest vendt mot Hvasser. Langs sundet er det eldre, velpleide små gårder. Det var gjerne loser, losoldermannen, redere og skippere som bodde her ute. 

 

 

 

Visste du at Edvard Munch har malt motiv fra Veierland, Tønsbergfjorden og

TJØME?

 

 

 

 

Rikt kulturliv

Tjøme er ikke bare natur, øya har også et rikt kulturliv. Tjøme med øyene Tjøme, Brøtsø og Hvasser kan tilby et rikt kulturliv med kunstgallerier som tilbyr alt fra keramikk til maleri og fotografi. I sommermånedene foregår det også en rekke andre arrangementer rundt på øyene. Den tradisjonsrike konsertscenen på Gamle Ormelet eller en friluft- og soloppgangsskonsert på Verdens Ende kan absolutt anbefales.

 

De mange kunstnerne på Tjøme har latt seg inspirere av landskapet og av det flotte og spesielle lyset her ute. Tar man seg tid til en gallerirunde etter en lang dag på stranden kommer man kanskje hjem med et verk av en lokal kunstner som et minne for livet.

PROGRAM GAMLE ORMELET

Se ellers alle arrangementer for Vestfold og Tjøme på hvaskjerivestfold.no ->

Kilde: Vestfold Fylkeskommune, Oslofjordens Friluftsråd, Wikipedia, og boken Oslofjorden Ytre Vest av Arne Kjeldstadli.