BREVIK

Seilskutebyen

BREVIK

Brevik ligger ved Langesundsfjorden og markerer for mange starten på Sørlandskysten. Selv om Brevik tilhører Østlandet, så gir byens miljø og bygninger et preg som minner om Sørlandets kystidyller.

Artikkel under utvikling

Den søvnige lille byen som fikk sitt første postkontor i 1689 byr på avslappende og døsige sommeraktiviteter som å kikke på båtene, oppdagelsestur i byens trange gater med gamle trebygninger fra en svunnen tid, ta en matbit på et av spisestedene. Her er det noe for alle. Du kan sitte på benker langs brygga og se mylderet av mennesker og båtliv seile forbi, mens du nyter fersk sjømat på en av spisestedene med utendørsservering.

Brevik anno 1800 Akvatint av John William Edy

Historie

Brevik er en gammel by i Porsgrunn kommune i Telemark. Brevik var egen kommune fram til kommunesammenslåingen i 1964, da den – sammen med Eidanger og Porsgrunn – ble en ny kommune som fikk navnet Porsgrunn. Brevik er i dag en bydel i den store flerkjernebyen i Grenland, som Statistisk sentralbyrå kaller Porsgrunn/Skien.

Stathelle til venstre og Brevik til høyre. Europavei 18 over Grenlandsbrua (bakerst). Frierfjorden i bakgrunnen og Langesundsfjorden i forgrunnen.Fotografert av Bamble kommune

Brevik regnes som en av Norges best bevarte «seilskutebyer». Byen ligger ytterst på Eidangerhalvøya, og var tidligere en betydelig utskipingshavn for blant annet is og trelast.

Brevik fikk egen jernbanelinje – Brevikbanen – i 1895. Persontrafikken ble nedlagt i 1968, og jernbanesporet er senere, sammen med deler av stasjonsområdet, blitt revet. I dag blir kun deler av banen brukt på strekningen fra Norcem til Porsgrunn for godstransport.

Brevik sett fra brua. «Øya», med Brevik kirke, til høyre i bildet. Fotograf: Hallvard Straume

Breviks første postkontor ble åpnet sommeren 1689. Byen var et naturlig knutepunkt for posttrafikken i Sør-Norge og ble hovedpostkontor for hele Skiensfjorden. På begynnelsen av 1800-tallet var det bare de fire største byene i Norge – Bergen, Trondheim, Kristiansand og Oslo – som hadde større postomsetning enn Brevik. Postkontoret ble nedlagt og byttet ut med Post i butikk 17. september 2001, etter mer enn 300 års drift.

Breviks historie og milepæler

Kort oversikt over høydepunkter gjennom årene

1622: General-admiral Cort Adeler blir født

1630: Militært batteri (Blokkhus) blir anlagt på Øya (Blokkhustangen).

1670: Breviks første kirke blir bygd

1680: Brevik får ladestedsrettigheter

1689: Brevik får postkontor

1693: Brevik får sitt første skolestyre

1760. Den første brua over til Øya blir bygd

1761: Stor bybrann i Brevik

1779: Kongelig bevilgning til overfarten Brevik-Stathelle

1780: De første vektere ansettes

1800: Nok en stor brann. Brevik har ca. 1000 innbyggere

1801: Militært kanonbatteri blir anlagt på Øya

1820. Gapestokken ved kirken blir tatt ut av bruk

1837: Hans Morten Thrane Esmark blir byens første ordfører

1838: Postrøver Berg blir halshogd på Batteriet

1845. Brevik får bystatus

1846: Brevik får Middelskole

1847: Brevik får apotek. – Brevik Sparebank etableres

1849: Brevik får sin første avis “Adressetidende”

1849: Brevik får sitt offentlige bibliotek

1855: Brevik telegrafstasjon åpnes

1867: De første vannverksdammer blir bygd

1878. Breviks kirke nr. 2 blir innviet

1882: Setreveien blir anlagt som ny hovedvei inn til byen

1883: Brannvakttårnet blir bygd

1895: Brevik jernbanestasjon åpnes av kong Oscar II

1896: Postruten med båt Brevik-Kristiansand åpnes

1905: Breviks første kino

1907: Kong Chulalongkorn av Siam besøker Brevik

1914: Brevik får elektrisk lys

1921 Brevik får eget sykehus

1925: Brevik får gamlehjem

1931: Fiskebasaren bygges

1945: Brevik får byvåpen

1949: Langbrygga blir opprustet med betongbrygge

1950: Furulund Idrettspark åpnes

1952: Det blir bygd ny bru til Øya

1958: Blekebakkveien blir bygd.

1960: Brevik kirke brenner

1961: Ny skole tas i bruk på Åsen

1962: Brevik Bru blir tatt i bruk

1963: Ny kino blir bygd

1963: Breviks kirke nr. 3 blir innviet

1963: Kommunesammenslåing. Eidanger kommune og byene Brevik og Porsgrunn blir oppløst.

1964: Ny kommune blir opprettet med navn Porsgrunn

1966: Fergeruten Brevik-København starter opp.

1979: Kystverkets trafikksentral på Strømtangen blir opprettet

1982: Breviksbåten “Alliance” blir verdensmester i seiling (yngligeklassen i Florida)

1992: Brevik Sykehjem tas i bruk

1995: H. M. Kong Harald og H.M. Dronning Sonja besøker Brevik

1996: Grenlandsbrua blir åpnet av H.M. Kong Harald.

2010: Brevik får statue av Kong Chulalongkorn av Siam

Praktisk info for besøkende

Gjestehavn

Brevik gjestehavn ved Sjøloftet i indre havn. Her er det ferskvann, vaskemaskin. tørketrommel, dusj, overnatting mm.

Kirken

Øverst på Sylterøya. Gudstjenester søndager kl. 11.00.

Legevakt

Telefon 116 117 – 35 93 23 93

Parkering

Korttidsparkering på Rådhusplassen (3 timer)

Langtidsparkering på ”Banken” ytterst på Sylterøya.

Post

Post i Butikk hos Joker ved kulturhuset, telefon 35 57 02 01

Spisesteder

Sjøloftet Pizza – Grill, indre havn – tlf. 35 93 09 60

Silkeveien, Fisketorvet

Vann, vaskemaskin, dusj m.m

Brevik Gjestehavn ved Sjøloftet i indre havn.

 Overnatting i Brevik

Det er et par overnattingssteder (Sjøloftet Marina hotell, indre havn, tlf. 35 93 09 60 og Lasses Motell, Rugtvedtmyra, E-18, tlf. 35 96 85 00) i selve Brevik samt hus og leiligheter til leie, og et par hoteller i Langesund (på andre siden av broen/fjorden og litt sydover - se kart nederst). Ellers er det et godt overnattingstilbud i Porsgrunn by.