Drøbak har et eget fyrtårn. Nesten midt i sentrum ligger den gamle Tollboden. Der ble det installert et fyrlys i et karnapp i 1868, og en av Tollbodens “rorskarle” ble utnevnt til fyr-vokter. I 1961 ble lykten slukket for godt, men den henger fremdeles på bygningens vegg. 

Fyrstasjonen ble erstattet av en fyrlykt (bildet ovenfor).