Fordi Oscarsborg er et nasjonalt kulturminne som vi ønsker å bevare for senere generasjoner, er det viktig at de som oppholder seg her viser respekt for bygningene og uteområder. Vi ber deg utvise varsomhet i din ferdsel, samt overholder adferdsreglene nedenfor. Slik bidrar også du til at alle gjester får en flott opplevelse når de besøker Oscarsborg. Oscarsborg ble åpnet som et militært kulturminne i 2004. Her er mye å oppleve for natur-, kultur og historieinteresserte. Oscarsborg er også et velkjent sted for kurs- og konferanser.

Oscarsborg-DSC_00332.jpg

Etableringen av Oscarsborg:

1643: I Christian IV’s tid ble et blokkhus bygget på Kaholmene.
På 1830-tallet ble det diskutert forslag til det som senere skulle bli Oscarsborg festning.
1848: Første byggetrinn var 20. november
I 1852 ble resten av kanonene satt på plass i Hovedfortet.
I 1853 sto festningen ferdig slik vi kjenner den i dag.
Oscarsborg festning forvaltes i dag av Forsvarsbygg nasjonale festningsverk.

 

Festningsløype Oscarsborg festning (se kart)

                             Kartillustrasjon: Forsvarsbygg


1 Havnefortet
Oscarsborg festning ble påbegynt i 1845. Havnefortet var det første permanente forsvarsverket som sto ferdig. Fra 1847 måtte alle besøkende gjennom Havnefortet slik at man hadde personellmessig kontroll over festningen.

Havnefortet. Foto: Kjetil Rolseth. Fotografiet eies av Forsvarsbygg.

Havnefortet. Foto: Kjetil Rolseth. Fotografiet eies av Forsvarsbygg.

2 Østre strandbatteri
Østre strandbatteri ble bygget i 1848 for å kontrollere østre seilingsled. Bak kanonene ligger forsvarsgalleriet. Dette var siste skanse i forsvaret av Hovedfortet. Mulighetene til å forsvare seg i galleriet og nisjene opp mot Hovedfortet var begrenset. Gangen er buet for å gjøre det vanskeligere for fienden. Nisjene gir likevel minimalt med beskyttelse. Soldatene som ble stasjonert her var nok klar over sin situasjon.

3 Hovedfortet
Ved det tyske overfallet på Norge natt til 9. april 1940 skrev Oberst Eriksen seg inn i nasjonens historie. Ved å ta opp kampen med den tyske eskadren ble det skapt en forsinkelse som gjorde det mulig for Kongefamilien, Stortinget og Regjeringen å flykte. I timevis ble Oscarsborg festning bombet av tyske fly. Sporene er fremdeles synlige på veggene. Her i borggården er det OscarsborgOperaen setter opp flotte operaforestillinger for 1500 publikummere i august. Se mer informasjon på nettsidene om sommerens program.

Hovedfortet. Foto: Forsvarsbygg

Hovedfortet. Foto: Forsvarsbygg

Oscarsborg Museum har tilhold i fortet og viser festningsverkets rolle i forsvaret av hovedstaden fra midten av 1800-tallet og frem til nedleggelsen av festningen som operativ enhet. Det er lagt stor vekt på hendelsene rundt 9. april 1940. Her finner du også Kystartillerimuseet, som viser Kystartilleriets framvekst og rolle i årene fra 1899 til i dag. Festningsmuseet arrangerer også guidede turer og tunnelsafari for de minste. I portrommet inn til hovedfortet er flere rom restaurert og istandsatt for ny virksomhet. Avistegnernes ”Galleri Oscarsborg” er en god attest på at omstillingen fra militær til sivil virksomhet har skapt nytt liv på historisk grunn.

Restaurant Offisersmessen ligger i 2.etasje i hovedfortet og det er Oscarsborg Hotel & SPA som inviterer til kulinariske opplevelser for sine gjester, i fantastiske lokaler, her. Historien sitter i veggene og er med på å skape en ramme og en stemning i særklasse for både store og små markeringer. I samme etasje finner man også hotellets bar og salonger. I tredje etasje ligger festsalen som tar inntil 130 personer til middag.

4 Vestre strandbatteri
Vestre strandbatteri ble bygget i 1848 og hadde ti kanoner for å kontrollere vestre seilled. Ved ferdigstillelsen av Jetéen (se punkt 5) i 1878 ble vestre sund avstengt, og strandbatteriet var i stor grad overflødiggjort som forsvarsanlegg. Den overdekkede del av batteriet ble da omgjort til kraftstasjon for Oscarsborg festnings såkalte «indre belysning», samt ladning av batteriene til festningens elektriske ferge. De fem sydligste kasemattene (rommene) ble innrettet til maskinrom, akkumulatorrom, verks ted og vannbasseng for lysanlegget i den innerste kasematten.

Vestre strandbatteri er lokalisert foran til venstre i bildet. Foto: Forsvarsbygg

Vestre strandbatteri er lokalisert foran til venstre i bildet. Foto: Forsvarsbygg

Forsvarsgalleriet ble tatt i bruk som fyrrom og opplagsrom for kull. Senere ble det etablert sambandssentral, og på 1970-tallet lager for radioaktive isotoper i nordre del av batteriet. Batteriet er nå restaurert slik at publikum igjen kan oppleve dette spennende forsvarsanlegget. I motsetning til Østre strandbatteri, som er satt tilbake til opprinnelig stand, har vi her ønsket å vise anleggets ulike bruksperioder. Derfor har vi kun reparert skader og latt minner om tidligere funksjoner være synlige for besøkende. Bygningen ble flyttet til sin nåværende plassering i 1904.

5 Jetéen
Arbeidet med den 1500 meter lange undersjøiske muren startet i 1874. Muren går fra Hurum via Småskjær til Søndre Kaholmen, og sperrer vestre seilled. Fyllmassene, som i det vesentlige består av stenblokker med opptil 2 tonns vekt, utgjør ca. 315.000 m3, og byggingen tok fire år (1874–1879). Massen ble fraktet på lektere fra Røyken. 50 m av jetéen er nå fjernet for å legge til rette for fritidsbåter i vestre seilled.

6 Vestre strandbrygge/kranbrygge
Kaien ble bygget i 1862 for å ta i land ammunisjon. Herfra ble ammunisjonen fraktet gjennom en tunnel til Hovedbatteriets underjordiske magasiner. Her lå også festningens elektriske ferge som gikk i trafikk mellom Kaholmene, Håøya og Bergholmen. Bryggen utgjør i dag Oscarsborg festnings eneste nåværende dypvannskai og brukes til større båter. Det er her rutebåt fra Sætre i Hurum og Oslo/Aker Brygge legger til i sommerhalvåret.

7 Verkstedsmiljø
Oscarsborg festning var et levende samfunn med snekkere, smeder, murere og malere. Disse hadde kunnskap som var viktig for å vedlikeholde og bygge nytt. Bygningene og anleggene dokumenterer en kunnskap som er i ferd med å forsvinne. Alle bygninger og anlegg i Forsvaret – fra Havnefortet til flaggstangen – har et eget identifikasjonsnummer. Sifferet består av ti tall og forteller hvor objektet ligger og hvilken funksjon det har. Bygget er kun merket med de to siste sifrene. Vi har valgt å beholde nummereringen fordi den utgjør en del av historien til Oscarsborg festning.

8 Latrinene
Latrinen sto opprinnelig på baksiden av Kasernen. Her var 11 utedoer og pissoar.

9 Skolekasernen
Skolekasernen ble oppført i 1892/93 og hadde opprinnelig funksjon som mannskapskaserne. I en ny forsvarsordning i 1887 ble Artilleriets underoffiserskole på Akershus delt inn i en underoffiserskole for Feltartilleriet, og en for festnings- og bergartilleriet. Sistnevnte ble flyttet til Oscarsborg.

 Skolekasernen. Foto: Forsvarsbygg

Behovet for innkvartering økte og en ny kaserne ble bygget. Den ble lagt i ly av fjellveggen for å være dekket mot beskytning. Skolekasernen rommer i dag konferanserom i 1. etasje mens 2. og 3. etasje skal istandsettes som kontorlokaler. Plassen foran Skolekasernen ble brukt til eksersis og andre samlinger. Her var det oppstilling for soldatene, der kommandanten ga sin ordre og soldater mottok sin refs. I vår tid tilbyr Oscarsborg Hotel og resort stemningsfulle konferansefasiliteter i dette bygget. For informasjon ta kontakt på telefon +47 64 90 40 00 eller e-post booking@oscarsborghotel.no. I juni 2016 vil hotellet og Perfect Escape tilby en ny aktivitet i bygget! Publikum blir «satt tilbake» til april natten 1940 og dramatikken som rådet.

10 Restaurant Forpleiningen
«Forpleiningen», som er den gamle messa, brukes i dag som restaurant. I lokaler hvor soldatene frem til 2002 inntok sine måltider, kan Oscarsborgs gjester nå kombinere god mat og drikke med en fantastisk fjordutsikt. Hotellet tilbyr nå både à la carte og selskapsservering i disse lokalene som har mye luft under taket. Hotellets resepsjon ligger også i dette bygget. Hotellets Spa ligger i Elevforlegningen. Her finner man fire behagelige behandlingsrom, relax-rom, saunaer, garderober, stille rom og utendørs boblebad. 30 ulike behandlinger og meget dyktige spaterapeuter tilbys.

11 Fortsplassen
Fortsplassen har vært benyttet til eksersis og andre samlinger. I våre dager benyttes stedet også til større samlinger og konserter som «Fyrverkerikonserten.» Her står i dag et minnesmerke over kystartillerister som gav sitt liv for Norges Frihet under krigen 1940-45 og en statue til minne over Oberst Birger Eriksen som var kommandant på Oscarsborg fra 1933-1940.

12 Angrepet på Norge - 9. april 1940
Kl. 04.21 åpnet Hovedbatteriet ild mot slagkrysseren Blücher. Øyeblikkelig etter åpnet batteriene på Drøbaksiden ild. Ilden var velrettet og meget virksom. Også det neste fartøyet, krysseren Lützow, ble beskutt av flere skudd fra landsiden. Paradoksalt nok ble fienden jaget på flukt av tyske kanoner med jødiske navn som Aron og Moses. Historien om navnene får du på museet eller på de guidede turene

13 Kongen
Vakttårnet på «Kongen» var Oscarsborg festnings utkikkspost og flaggpost. Den første utkikksposten var en primitiv treplattform på pæler. Her overvåket soldatene skipstrafikken i Oslofjorden og sørget for at det norske flagget ble vist frem på øyas høyeste punkt. Nåværende vakttårn ble bygget i 1932. Her vaiet det norske flagget også 9. april 1940. Selv om flaggtårnet var et prestisjefylt mål, holdt det stand og fortsatte stolt å fremvise det norske flagget. Du er velkommen til å få en flott utsikt over festningens strategiske plassering.

14 Kongelunden
Oscarsborg festning var i det vesentlige ferdigstilt i 1855. Under Kong Oscar Is besøk den 23. august samme år fikk Oscarsborg sitt navn. I Kongelunden finner vi navnetrekkene til andre konger som har besøkt festningen. Oscars II, Haakon VII, Olav V og Harald V.

15 Kafé Oscar
Bygningen er bygget som gymnastikksal. Underetasjen ble brukt som magasin for tøyhuset og senere maskinverksted for underoffisersskolen. Gymnastikksalen har hatt en viktig plass i det daglige liv på Oscarsborg. I dag er bygningen utleid til Kafé Oscar hvor du kan nyte enkle lunchretter, kaffe og kaker.

16 Kommandantboligen
Kommandantene tilhørte gjennom bakgrunn, utdannelse og arbeid et dannet skikt av befolkningen. De var trenet i tegning, maling, dans og musikk, og følgelig dominerende skikkelser i det sosiale liv. Offiserene brakte nye skikker og idealer til de lokalsamfunn hvor de ble utplassert.

Kommandantboligen. Foto: Forsvarsbygg

Kommandantboligen. Foto: Forsvarsbygg

Kommandantboligen troner på høyden med overblikk over festningen. Prydhagen var gjenstand for mange selskaper og utgjorde en privat sfære for kommandanten og hans familie. I dag er den ærverdige bygningen benyttet som kontor for kommandanten på Oscarsborg og Nasjonale festningsverk, som forvalter øyene..

17 Oscarsborg gjestehavn
Oslofjordens mest sjarmerende gjestehavn er trolig Oscarsborg Gjestehavn. Med en helt unik beliggenhet, på et fantastisk kulturminne, er det duket for maritime gleder og spennende opplevelser for store og små.

                                                               Gjestehavnen. Foto: Oscarsborg Gjestehavn

18 Barnas Oscarsborg
På Nordre Kaholmen er det laget en aktivitetsløype for barn fra 6 – 60 år. Materialet i aktivitetsløypen er øyas eget. Følg løypen opp bakken og finn frem til morsomme og utfordrende steder på øya. Husk at Oscarsborg er et naturområde med kanter og skrenter.

19 Simulatorhall B
Er base for Naturlig lederskap AS som tilbyr spennende og lærerike aktiviteter for konferansemarkedet. Med en omfattende aktivitetsmeny har de alt fra en times avbrekk, til adrenalinkick og flere dagers prosessbasert aksjonslæring. Selskapet tilbyr event management, team- og lederutvikling. For spreke familier med større barn finnes også et spennende tilbud.

20 Kommandantens badehus
Kommandantens badehus ble bygget i 1948. Forløperen til dagens bygning som lå på samme sted, hadde betegnelsen «Badehus for kvinner» og var oppført i 1907. Badehuset hadde en passende diskré plassering i en tid da naken kvinnehud var upassende for unge soldater. Har du lyst, kan du prøve badehuset, men vær obs på perioder med sterk strøm så husk å ha godt oppsyn med barna.

21 «Den våte grav»
Askholmene (den lave øygruppen øst for Håøya) ble Blüchers våte grav. Minner om det en gang så stolte skipet kommer stadig opp til overflaten i form av oljeutslipp.

Askholmene sett fra østsiden av fjorden. Vraket av Blücher ligger på hitsiden av holmene. Fotograf: Kimsaka

Askholmene sett fra østsiden av fjorden. Vraket av Blücher ligger på hitsiden av holmene. Fotograf: Kimsaka

Mange svømte i land på Askholmene og landsiden denne morgenen i april 1940, men et sted mellom 500 og 1000 tyske offiserer og soldater omkom i det kalde og etter hvert brennende vannet. Tyskerne reiste et minnesmerke over sine falne på Askholmene, men dette ble revet våren 1945 av en amerikansk major.

22 Skrotemark
Skrotemarker er åpne, tørre bakker med mye sand, berg og jord. Områdene er skapt gjennom brenning av søppel og annet avfall. Denne bruken har lagt grunn for et biologisk mangfold, som inneholder konkurransesvake arter. Slike områder blir mer og mer sjeldne etter hvert som vi forskjønner våre omgivelser. I vår tid er det et paradoks at vi fjerner vekstgrunnlag for mange planter gjennom å lage parker av industriområder.

23 Torpedobatteriet
Her ble torpedoene som senket Blücher avfyrt i 1940. Batteriet som nå er en del av Oscarsborg Museum, har gjennomgått mange ombygginger og var ope- rativt frem til 1993. Sammen med torpedoverkstedet ved siden av inngangen, gir et besøk i torpedobatteriet en spennende innføring i en av de mest hem- melige delene av Oscarsborg.

 

All tekst om festningsløypa: Lokalhistoriewiki og Forsvarsbygg