Filtvet Fyr ligger syd i Hurum ved innseilingen til den smale delen Oslofjorden. Fyret har hatt stor betydning for navigasjonen i den svært trafikkerte skipsleia inn til hovedstaden. Det første fyrsignal ble tent her allerede i 1840. Fyret er i dag fredet og tilbyr omvisninger, utstillinger, konserter og selskapslokaler til leie.

Denne artikkelen om Filtvet fyr er under utvikling. Følg med om noen dager.

 
 
 

Fyrsteilene plantefredningsområde omfatter en av øyene i øygruppen Steilene i Nesodden kommune. Øya ble vernet i 2008 for å bevare sjeldne plantearter og deres livsmiljø. Kalktørrenger og bergknappsamfunn er dominerende plantesamfunn. Ved undersøkelse i 2002 ble det funnet 81 arter, flere av disse er sjeldne.[1] Det ble blant annet funnet honningkarse, hjorterot og aksveronika, sistnevnte er rødlistet som sterkt truet.

Lokaliteten har stor pedagogisk verdi.