Norges første elektriske fyr -  Heggholmen fyr fra 1928


I 1827 ble det inngått en avtale mellom styrmann Svend Iversen og Havnevesenet om at Iversen skulle ha en fyrlampe i huset sitt. Slik starter historien om fyret på Heggholmen.Styrmann Iversen passet fyrlampen og mottok fort dette en årlig godtgjørelse. Fyret slik vi kjenner det i dag ble oppført i 1876.

 

Vokterboligen er i 1 1/2 etasje og er bygget i sveitserstil. Lykten er bygget inn i hjørnet av boligen som også har klokketårn. I 1928 fikk Heggholmen fyr elektrisk drift og det ble automatisert i 1959. Fyrvokterstillingen ble inndratt i 1972 og fyrstasjonen har siden vært ubemannet.

Vakker høstdag i Oslofjorden.

Vakker høstdag i Oslofjorden.


Fyret er fortsatt i drift og lyser med ett grønt lysblink hvert 2. sekund. Det er også utstyrt med nautofon og tåkesignal.

Heggholmen fyrstasjon har med sin rikt dekorerte sveitserstilbygning et påkostet og forfinet preg som skiller den fra de fleste andre trefyrene. Fyrstasjonen har ved sin beliggenhet i indre Oslofjord stor miljøbetydning. Klokketårn og deler av drivverk til tåkeklokke er intakt og er interessant i fyrteknisk sammenheng, mens selve klokken mangler.

Fyrstasjonen står oppført i Riksantikvarens verneplan for fyrstasjoner og er fredet som kulturminne. Bygningen ble restaurert i perioden 1997 til 1999 og skal nå brukes til representasjon og møtelokale for Oslo Havnevesen.

 

Beliggenhet: Oslo kommune, Oslo
Opprettet: 1827
Status: Automatisert og avfolket 1972
Funksjon: Leifyr
Eier: Oslo Havnevesen (ekstern lenke)
Vernestatus: Fredet etter lov om kulturminner

 

Kilde: Riksantikvaren, Wikipedia, Kystlaget Viken, og Norsk Fyrhistorisk Forening