Back to All Events

Utstilling: Subjektiv - Kunstnernes Hus

23559895_10155960102293384_1484777698760941206_n.jpg

VELKOMMEN TIL ÅPNING av gruppeutstillingen Subjektiv på Kunstnernes hus Fredag 24. november kl. 19.
Åpningstale og performance kl. 19.30
Mer informasjon kommer...

UTSTILLINGEN vises fra 25. november - 28. januar i overlyssalen på Kunstnernes Hus.

KUNSTNERSAMTALE mellom Eline Mugaas og Sandra Mujinga lørdag 25. november kl. 14.

KUNSTNERE:
ALBUM ved Eline Mugaas og Elise Storsveen (NO), Basma Alsharif (USA), Sara Cwynar (CAN), Liz Magic Laser (USA), Deana Lawson (USA), Zoe Leonard (USA), Sandra Mujinga (NO) og Josephine Pryde (UK).

For 25 år skrev den amerikanske kunstneren Zoe Leonard sitt manifest I Want a President, og i lys av dagens politiske klima blir Leonards tekst igjen aktuell. 

I want a dyke for president. I want a person with aids for president and I want a fag for vice president and I want someone with no health insurance and I want someone who grew up in a place where the earth is so saturated with toxic waste that they didn’t have a choice about getting leukemia…

Teksten danner utgangspunkt for utstillingen Subjektiv som åpner på Kunstnernes Hus 24. november, og som også vil fremføres som en performance på åpningen. Sammen med åtte andre kunstnerne som inngår i utstillingen, etterlyser Leonard et mer sammensatt subjekt i en politisk ladet situasjon. 

Vi lever i digitale, sosiale rom med en konstant flyt av følelsesmessige ytringer. Vi fotograferer, artikulerer og distribuerer oss selv i en helt annen skala enn tidligere. Rommene som oppstår er intenst personlige, men også politisk betydningsfulle på grunn av sin kollektive gjennomslagskraft.

Subjektiv utforsker mulige relasjoner mellom kunst, politikk og subjektivitet. Her presenteres kunstnere som direkte eller indirekte alle berører en aktuell politisk situasjon og som utforsker subjektivitetens politiske potensial, eller avmakt. De anvender alle kamera som kunstnerisk verktøy, og gjennom fotografi, film, installasjoner, tekst og collage utforsker de spenningene mellom kollektive og individuelle konstruksjoner av selvet. Flere av dem stiller spørsmålstegn ved hvordan subjektivitet defineres, formidles og reguleres gjennom bilder.

Subjektiv er kuratert av redaksjonen i det norske kunsttidsskriftet Objektiv, som for anledningen har skiftet navn til Subjektiv i to spesialutgaver. Utstillingen er et samarbeid med Malmö Kunsthall der den ble presentert fra 2. juni til 10. september i år. Kuratorer: Nina Strand, Susanne Østby Sæther, Ida Kierulf, Lucas Blalock og Brian Sholis.