Back to All Events

Fleire - Dansens Hus


Lightness Too er ei forestilling som vil bygge eit kollektiv som kan romme det polyfone.
Arbeidet undersøker det kollektive i koreografi gjennom å redefinere verktøy som unison,
synkron og formal dans, ved å gi rom for ei kompleks utøving og individuell fortolking.
Arbeidet undersøke koreografi som eit potensiale for å produsere eit kollektiv med
sameksistens av sterke einingar og der dans, kostymer objekt, lys og lydar får utgjere eit
større polyfont landskap. Lightness Too adresserer identitet og tilhørighet gjennom ein
estetisk heilskap som har som ambisjon å vere for omfattande for oppsette kategoriar.