Back to All Events

Saluki - 40-årsjubileum - Oslo Konserthus, Lille Sal

Saluki ble etablert i 1976 i Oslo som en progressive rock-funk gruppe og består i dag av musikerene :

Freddy Dahl - vocal / gitar (kjent i rockbransjen gjennom mange år fra Junipher Greene, senere Ruphus og Georg Keller Band, videre som frilans gitarist og vokalist og som medlem av bla Kai Eide Band - Repeat Repeat i Danmark. Chipahua og The Greens) 

Peter Alois Symington - vocal/ percussion/saxophone ( kjent fra Sahasrara - Celeste - samt utbrett turnevirksomhet i North America på 80 tallet)

Ginn Jahr - bass/vocal - (kjent gjennom Junipher Greene - Celeste - Arild Nyquist - Kai Eide Band - Joah's Ark & the Beasts )

Kjell Rønningen - keyboards/ vocal (Ruphus - Celeste - Arild Nyquist - Joah's Ark & the Beasts - Pigalle)

Fredrik Skalstad - trommer/vocal (eneste nykommer og grunnlegger og leder av Power Trioen Friendship)