Back to All Events

Johannespasjonen - Oslo-Filharmonien

Medvirkende:
Herbert Blomstedt, dirigent
Det Norske Solistkor

Johannespasjonen forteller historien om Jesu og lidelse og død slik den er fremstilt i Johannesevangeliet i Bibelen, med enkelte innslag fra Matteusevangeliet. De fortellende tekstene er ordrett gjengitt, mens sangtekstene er hentet fra ulike kilder. Musikken maler et rikt og nyansert bilde av historiens begivenheter og sterke følelser, fra fortvilelse til dyp ro.

Herbert Blomstedt var Oslo-Filharmoniens sjefdirigent på 1960-tallet, har siden hatt en enestående dirigentkarriere, og er i dag en av de virkelige legendene på feltet.