Back to All Events

Hugsjá - Grieghallen, Griegsalen

Hugsjá
Historisk urfremføring. 

Urtoner og samtid veves sammen i et nytt og mektig verk av Einar Selvik og Ivar Bjørnson, kjent fra henholdsvis Wardruna og Enslaved. Norrøn og norsk poesi, tonesatt av instrumenter fra steinalderen og frem til vår egen tid, treffer grunntoner i oss som også våre forfedre ville kjent igjen. 

«Hugsjá» betyr «å se i minnet», altså «å huske». Med søkelys på ideer, tradisjoner og instrumen¬ter fra vår norrøne fortid, forteller verket vår historie mens det trekker linjer frem til i dag. Blottet for religiøse og politiske formål og uten å romantisere fortiden, gir Hugsjá oss rom til å reflektere over oss selv som folk og som nasjon. 

Bestillingsverket springer ut fra Nordvegen-konsertene, som fremføres på fire steder på Vestlandet. Bjørnson og Selvik har spesial¬laget konserter inspirert av lokalhistorien på hver arena, og samler trådene til et storverk i Grieghallen denne kvelden.

De prisvinnende komponistene og musikerne stiller med gitar, tangenter og hardingfele i samspill med historiske instrumenter som kra¬viklyre og bukkehorn i denne videreføringen av Skuggsjá, skapt til Grunnlovsjubileet i 2014. 

Einar Selvik sang, kraviklyre, diverse historiske instrumenter
Ivar Bjørnson gitarer, effekter, sang
Iver Sandøy trommer, perkusjon, sang
Silje Solberg hardingfele, sang
Håkon Vinje keyboard, sang
Showlab v/ Nico Benz lys
Stein David Baastad lyd

IVAR BJØRNSON (1977-) / EINAR SELVIK (1979-) 
Hugsjá 
Urfremføring


Støttet av H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsens Allmennyttige Fond