Kavringen fyr, beliggende på Søndre Kavringdynga, er med sitt karakteristiske tårn et markant og godt synlig innslag i havnelandskapet mellom Hovedøya og Pipervika i Oslos indre havn.

Kavringen har status som fyrlykt. Det rødmalte fyrtårnet av tre ble opprettet i 1892. Inntil 1892 var det bare to fyr i Oslo havn; Heggholmen i det såkalte Skipsløpet (midtre løp) fra 1826/1876 og Dyna i vestre løp fra 1875. Skipsløpet var fra gammelt av hovedinnseilingesleden til Oslo havn, men mot slutten av forrige århundre begynte større skip å foretrekke vestre løp forbi Dyna fyr, videre mellom Kavringen og Hovedøya og rundt Vippetangen og inn til Bjørvika.

Da så dampskipet DS «Norge» grunnstøtte ved Kavringen i 1890, ble det reist krav om bedre belysning i vestre løp. Havnekommisjonens budsjettforslag for 1891 inneholdt en detaljert plan for forbedring av belysningen i de enkelte innseilingsleder. Tre fyr ble vedtatt bygget: Stangskjærrabben i Skipsløpet, og Kavringen og Vippetangen i vestre løp.

I 1932 avløste elektrisk energiforsyning den opprinnelige gassdriften. Fyret ble oppusset i 1937 og i 1977 ble det foretatt en grundig oppussing. Tårnet ble kledd med galvaniserte plater trukket i hvit plast. Det røde belte ble malt på. Toppen med spir er beholdt med sin opprinnelige grønne farge i galvaniserte jernplater.

 

Oppevares i 1000 år

I forbindelse med 1000 års jubileet til Oslo fikk alle i Oslo anledning til å sende inn sine hilsener til fremtiden. Dette ble hilsener i form av brev, kort og diverse gjenstander som skal oppbevares i 1000 år inne i en beholder. Beholderen, eller tidskapselen som den ble døpt, er laget i et spesialmaterialet.

Innholdet ble gasset og sterilisert slik at det skal holde i 1000 år. Hele tidskapselen blir lagret inne i Kavringen fyr, hvert år den 15. mai kan alle bli med til Kavringen for å påse at tidskapselen er på plass. På Kavringen er det en usedvanlig rik sjøfuglkoloni og holmen er derfor fredet som sjøfuglreservat. Merk at fra 15. april til 15. juli er det ferdselsforbud på holmen.

Kilde: Wikipedia, Riksantikvaren, og Kystlaget Viken