Øyloffing i Oslofjordens skjærgård

Oslofjorden har Norges mest tettbefolkede omland, noe som også gjør denne fjorden til landets desidert mest benyttede rekreasjons- og ferieområde. Fra indre havneområde i Oslo by til de ytterste skvalpeskjærene ved Svenner fyr er det fristende utfluktsmål enten med egen båt eller med passasjerbåt. I hele Oslofjordregionen er det små passasjerbåter og ferger som frakter deg ut til de herligste badeperler, kulturskatter og museer.