Ved innseilingen til Asmalsundet på Hvaler utgjør fyrlykten Pikesten et lokalt blikkfang sammen med en karakteristisk silhuett av furutrær, og en fin rullesteinstrand i fjæra øst for sundet.

Området har rullestein og flotte svaberg rundt odden ved fyrlykten Pikesten. Hvalerraet ender i sjøen her. Her kan du sitte langt ut de i sommerlyse kveldstimene og se solen som dukke ned bak horisonten.

pikesten Hvaler

Pikesten fyr, Pikesten, eller Pigsten? Det er flere både skriftlige og muntlige navn på dette stedet: Pikestein, Pikesten, Pigesten, Piggsten, Pigsten. Navnet er visstnok etter en lokal pike på 1800-tallet som ble ufrivillig gravid og i fortvilelse kastet seg på sjøen her.

Ved Pikesten og Svarteberg er sporene etter istiden svært tydelige. Det ytre raet er synlig med store mengder rullestein. Blant rullesteinen er det mange sorter stein, ikke bare granitt, ettersom innlandsisen har fraktet stein over store avstander. Hvalskrottfjell og skuringsstriper viser hvilken retning isen har hatt.