CAFE OLIVEN

Cafe Oliven ligger fint til midt i Son, bare 50 meter fra havna. Det er ført og fremst bakgården, med servering i flere nivåer oppover fjellsiden. Kveldssolen bidrar sommerstid til å hyggelig atmosfære.