Søndre Langåra Tåkeklokke

Søndre Langåra er en øy en øy som ligger like utenfor Nesoddlandet i Frogn kommune. Tåkeklokken som ble bygd ytterst på øyen i 1896 var i drift frem til 1967. Tåkeklokkens funksjon var å geleide skipene gjennom trange skipsleden når sikten var dårlig.

Foto og film: Oslofjordens friluftsråd

 

Søndre Langåra var bemannet, her var det både bolig hus, uthus og naust. Friluftsrådet har ansvar for forvaltning og drift av området og har siden 2012 leid ut bygningene som del av kystleden.

 
På øya Søndre Langåra i Frogn kommune, ligger et unikt tåkeklokkeanlegg avsondret fra resten av den gamle fritidshusbebyggelsen. Her bor du midt i kystens kulturhistorie og midt i skipsleia.
— Oslofjordens friluftsråd

 

Vis hensyn

Hensyn til området og andre beboere Tåkeklokka ligger på nordspissen av Søndre Langåra, Frogn kommune. Tomten er et friområde, bygningene og uteområdet er fredet etter Kulturminneloven. En må derfor utvise aktsomhet ved bruk av stedet. Frem til 15. juli må det vises hensyn nord for selve tåkeklokke pga hekking av sjøfugl. Det er en rekke private hytter på øya. Det er godt tilrettelagte gangstier som dekker mesteparten av øya, disse kan fritt benyttes, men det henstilles til alle gjester om å ta hensyn til andre som bor eller oppholder seg på øya. 

 

TRANSPORT

 

Ta Nesoddbåtens rute B21. Fergene har kort sesong. Sjekk tidene på ruter.no.

Fergene legger til på damskipsbrygga midt på øya. Fra brygga følges merket sti nordover.

Tåkeklokka ligger utsatt til både for vind og sjø fra skipstrafikken. Det er ikke egen brygge tilhørende stedet, og det anbefales derfor ikke å ankomme stedet i egen båt.

 

Koordinater Søndre Langåra Tåkeklokke:

59°45,626′N 10°33,869′Ø

Kilde: Wikipedia, Kystlaget Viken, og Oslofjordens friluftsråd