Struten fyr

I motsetning til Torbjørnskjær fyr, vil du i det du nærmer deg Struten fyr se at fyret er vedlikeholdt og blir jevnlig stelt. Struten fyr ble bygget i 1907, ligger nordvest for øya Nordre Søster. Fyret var bemannet helt
fram til 1985.

Struten fyr ute i havet utenfor kysten av Fredrikstad og Hvaler.

Struten fyr drives nå av Stiftelsen Gamle Struten og leies ut til allmennheten. Her er det flotte forhold for bading og dykking. Det første initiativet for å få et fyr på Struten ble tatt i 1886 av Fredrikstad og Sarpsborg sjømannsforeninger. Fyrdirektøren var enig i at Struten var et hensiktsmessig sted for et fyr, men mente at
en realisering lå langt fram i tid.

Høsten 1904 gikk barken Sir John Lawrence ned ved Struten, og hele mannskapet på 13 omkom.
Vraket ble lokalisert i 1997 og regnes som et marinearkeologisk funn av stor verdi. Forliset førte til at kravet fra sjømannsforeningene ble fremmet på nytt. Struten fyr ble bygd i 1906-07. Det er flere kjente forlis i nærheten, ved Søsterøyene like ved struten, ligger Albatross, en tysk torpedobåt/minelegger som gikk ned i april 1940. Motorskipet Thor III ligger rett vest av Struten. Holmen Struten er bygd opp av sedimentære bergarter, et konglemerat av et forvitret materiele fra lavbergarten rombeporfyr. Her er et rikt fugleliv, og den store fuglebestanden sørger for rikelig tilførsel av gjødsel og næringsstoffer. Derfor har det skrinne
jordsmonnet fått et vekstgrunnlag for en variert flora. Strandbeltet og det nære sjøområdet er preget av en artsrikdom som er uvanlig på våre breddegrader.

Ønsker du å besøke Struten, så kan vi opplyse om at det er en brygge på nordsiden som kan brukes ved rolig sjø og sørlig vind. Kaia er sterkt utsatt for svell, og er ikke egnet for overnatting. Det er utlagt småbøye på nordsiden av Struten. Mindre båter kan ligge ved to brygger inne i bukta på sørsiden. Det er vanskelig å gå inn/ut av bukta ved stor sjø, men bra ved den innerste brygga selv i grov sjø. 

Utleie sommeren 2014
Foreningen Gamle Struten Fyr samarbeider med Oslofjorden Friluftsråd og utleie bookes direkte med OF etter bookingåpning 3. februar  kl 10 for OF medlemmer. Før denne dato kan booking gjøres direkte med Gamle Struten fyr ved Skjalg Sørensen tlf 99710293/mail elseskjalg@gmail.com.

Spørsmål forøvrig vedr. utleie rettes til FGS ved Skjalg Sørensen tlf 99710293.

Les mer om Struten på www.struten.no og på www.oslofjorden.org

SE HVOR STRUTEN LIGGER PÅ KARTET - TRYKK HER

FAKTA Struten fyr

Fylke ØSTFOLD

Kommune FREDRIKSTAD

Funksjon: LITE KYSTFYR

Fyrtårn

Høyde18,8

FormFyrbygning med lykterom

Byggemateriale TRE

Fyrlys

Lyshøyde18,8

Lysvidde9,8

Status

Eier STATEN

Avbemannet1985

Automatisert1985