Tvistein fyr er et fyr utenfor Larvikkysten. Det står på den østre av to småholmer om lag 3 kilometer sør av Hummerbakkfjorden. Navnet betyr to steiner, som i dette tilfellet sikter til runde, «steinliknende» holmer. Tårnet var til å begynne med et jerntårn med parafinbrenner på taket av maskinhuset. Fyret ble oppført i 1908. Lyset står 17 meter over høyeste vannstand og når 13.2 nautiske mil ut i havet.

V

Tvistein fyr

I hovedhuset hadde fyrmester og betjent med familier hver sine etasjer, senere kom to store familieboliger. Fyret hadde egen lærer for barna. Tårnet ble påbygd i 1951. Fyret var bemannet til 1988. Stedet er et viktig hekkested for sjøfugl. Det er veldig værhardt her ute, og det er bygd en dobbel mur som foran fyret og fyrbygningene som beskyttelse mot bølgene.

V

Til Tvistein hører sagnet om de tre jomfruene. En skipper fra Kragerø hadde med seg tre døtre til sjøs og var sent på høsten på vei hjem, hvor døtrenes forloveder ventet og det skulle være bryllup. Skipet kom imidlertid ut i storm, måtte kappe riggen og drev med stormen til det grunnstøtte på Tvistein. Alle ombord omkom. Gamle loser kunne fortelle at de i måneskinnet kunne se tre hvitkledde kvinneskikkelser vandrende over havet på vei fra Tvistein og hjem til Kragerø til sine kjærester og bryllup. Når de tre jomfruene hadde vist seg, fulgt det alltid stormvær etter.

V

Tvistein-1500.jpg

Koordinater: 58°56′17,5″N 9°56′10,3″Ø

 

Les mer om Tvistein fyr og drivergruppas som gjør en god jobb med vedlikeholdet av fyret  www.tvistein.info